V prvních sbírkách mohou dárci posílat finanční příspěvky Klubu nemocných cystickou fibrózou, pozůstalým po jedné z obětí střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava či příbuzným patnáctiměsíční Olivie, která loni při tragické dopravní nehodě přišla o oba rodiče.
5e32dea2a6a8cobrazek.png
„Lidé získají kvalitní, technologicky vyspělou a systematickou možnost, jak přispívat na charitativní projekty, navíc s vysokou mírou jistoty, že přispívají skutečně lidem či organizacím, kteří pomoc potřebují, a nejedná se o podvod. V tom spočívá unikátnost znesnáze21 a jsem přesvědčen, že projekt má potenciál být globálně úspěšný,“ říká Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady NFP.
5e32de7a68208obrazek.png
Jednoduchost, přívětivé a přehledné uživatelské prostředí, stejně jako minimální byrokracie výrazně usnadňují založení sbírky. Tuto rychlost obzvlášť ocení lidé, kteří se vyrovnávají s náhlou nepřízní osudu a těžkou životní situací, jako je ztráta blízkého či vážná nemoc, nebo když se například stanou obětí podvodu či agrese. Dárci mohou přispívat jednotlivým sbírkám on-line prostřednictvím zabezpečené platební brány.
5e32dfe79a499obrazek.png

„Ochota Čechů pomáhat je mimořádná, ročně darují na charitativní projekty přes osm miliard korun. Platforma znesnáze21 dává lidem transparentní příležitost, jak pomáhat rychle, cíleně a účinně. Obdarovaní dostanou peníze ze sbírky, ať už se cílovou částku podaří vybrat, či nikoliv,“ říká Čestmír Horký, autor celého konceptu znesnáze21.

Výhodou znesnáze21 je i to, že splňuje zákonné nároky na uskutečnění veřejné sbírky, díky čemuž nemusí příjemci vybrané peníze danit, na rozdíl od různých sbírek, které probíhají například přes sociální sítě. V těchto případech musejí většinou zakladatelé sbírky odvést státu patnáctiprocentní daň z vybrané částky, což lidé často nevědí.
5e32dec7b398aobrazek.png
„Sbírku nemusejí zakládat přímo koneční příjemci vybraných finančních prostředků, ale například i lidé z jejich okolí. Tím chceme podpořit i lokální charakter některých sbírek,“ říká Darina Danielová, ředitelka NFP.

Velký důraz klade NFP na důvěryhodnost sbírek. Sociální pracovníci fondu ověřenými mechanismy u každé ze sbírek důkladně kontrolují, zda je účel jejího konání pravdivý.

Na úvod svého fungování spouští fond na znesnáze21 trojici charitativních sbírek. První z nich je určena pro Klub nemocných cystickou fibrózou, který již 28 let jako jediná organizace v ČR poskytuje přesně zaměřenou podporu pacientům s touto nevyléčitelnou nemocí a jejich blízkým.
5e32df8eebad8obrazek.png
„Za naší organizací se skrývají stovky osobních příběhů nevyléčitelných pacientů v různých stadiích onemocnění. Jsme v kontaktu s pacienty i s lékařskými týmy, a proto naše pomoc míří přesně tam, kam má. Přispíváme na nákladnou léčbu, hradíme inhalační a fyzioterapeutické pomůcky, zastupujeme pacienty na veřejnosti a poskytujeme jim i dlouhodobou psychosociální podporu. Za vybrané finance pořídíme přístroj pro intenzivní očištění plic, který stojí 200 000 korun, a uskutečníme projekty, které usnadní léčbu pacientů,“ říká ředitelka klubu Simona Zábranská.
5e32dee960ea9obrazek.png
„Podobně jako není na první pohled vidět onemocnění cystickou fibrózou, je často neviditelná i práce lidí, kteří pacientům a jejich rodinám pomáhají. Za dobu naší mnohaleté spolupráce jsem se ale sám přesvědčil, jak je tato činnost náročná a jak velký přínos pro nemocné má,“ uvádí patron sbírky, herec Ivan Trojan, který Klub nemocných cystickou fibrózou spolu s kolegy z Dejvického divadla dlouhodobě podporuje.

Ve druhé sbírce mohou dárci přispět rodině Petra Langa, otce bránícího 10. prosince loňského roku vlastním tělem svou dceru, když se v čekárně ostravské nemocnice rozezněly výstřely z pistole muže, který zahájil z bezprostřední blízkosti střelbu na přítomné pacienty. Petru Langovi se podařilo dceru zachránit, ale položil při tom svůj život.

„Rodina Langových se musí vyrovnat nejen se ztrátou otce a manžela, ale musí řešit i výrazný výpadek budoucích příjmů. Vybrané peníze ze sbírky by měly především pomoct s úhradou potřeb Petrovy nezletilé dcery Lucie,“ říká Jan Kňazovčík, jenž společně se Spolkem rodičů při ZŠ Sekaniny, kterou Lucie navštěvuje, sbírku organizuje.
5e32dfa9a13efobrazek.png
Třetí sbírka je určena pro patnáctiměsíční Olivii a její rodinu. Dívenka přišla v loňském roce při tragické dopravní nehodě o oba rodiče a nenarozeného sourozence. Dnes o ni pečuje především teta s babičkou. U autonehody tehdy zasahovala i posádka leteckých záchranářů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, kteří Olivii primárně ošetřili a transportovali do nemocnice. Patronem sbírky pro Olivii je Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby. Cílem je vybrat finanční prostředky, které pomohou příbuzným při péči o dívku a zajištění jejího snad už jen šťastného dětství.

„Naším hlavním úkolem je během pár desítek minut poskytnout pacientům kvalitní primární péči a zachránit lidský život a zdraví. Jejich příští osudy nám ale nejsou lhostejné. Velmi proto vítáme možnost následně pomáhat našim pacientům a jejich rodinám i touto formou. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s Nadačním fondem pomoci a s platformou znesnáze21,“ říká Petr Kolouch.
5e32df5728838obrazek.png
NFP založili v roce 2012 Karel Janeček a Markéta Sýkorová. Hlavní činností fondu je pomáhat obětem agrese, podvodu a iracionální byrokracie, a to formou přímé finanční pomoci. Od roku 2014 se fond navíc věnuje crowdfundingovým sbírkám. Díky mnohaletým zkušenostem s crowdfundingem se vyvinula i platforma znesnáze21, která je zaměřená na pomoc lidem v tíživé životní situaci. Celkem díky dárcům a patronům rozdělil fond potřebným za dobu svého fungování 28 milionů korun.
5e32e00034f8fobrazek.png

Reklama