O tom, jak vlastně vypadá adopce na dálku, jsem hovořila se Simonou Heřtusovou, jednou z koordinátorek projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe.

Odkdy projekt adopce afrických dětí v České republice funguje a proč jsou to zrovna africké děti?

"Adopce na dálku funguje od začátku roku 2002. Africká Keňa byla spíše náhoda - vybíralo se podle situace země, aby byla jen trochu stabilní a projekty bylo možné organizovat. Také aby se člověk v zemi domluvil, a nejdůležitější byly kontakty, které jsme získali tady v České republice."

Můžete říci, kolik dětí na adopci čeká a z jakého pocházejí prostředí? Všimla jsem si, že to bývají sirotci nebo děti z rodin, kde chybí otec a matka je nemocná, nebo se o děti starají prarodiče... Strádají děti i po fyzické stránce, že by neměly jídlo?

"Při našich cestách do Afriky průběžně přidáváme další děti, většinou se nám podaří během zhruba půl roku pro dítka sehnat adoptivní rodiče a poslat je do školy. Děti pocházejí z nejchudších čtvrtí a hlavně slumů. Vybíráme podle rodinné situace, tedy pečlivě zejména ty děti, které z jakéhokoliv důvodu nemohou chodit do školy - ať už to jsou sirotci nebo pocházejí z rodiny s více dětmi či z rodiny, kde rodiče nemají zaměstnání, a tudíž dětem nemohou zabezpečit vzdělání.
Během organizace adopce jsme zjistili, že není možné poskytnout dětem jen vzdělání, ale že je nutné také pomoci se stravováním a zdravotní situací. Zjistili jsme, že dítě sice nastoupí do školy, ale je hladové či nemocné. A tak se snažíme dětem ve škole zajistit alespoň jedno teplé jídlo denně a poskytnout základní lékařskou péči."

Kdo rozhoduje o tom, které dítě je vhodné k adopci?

"Spolupracujeme s místními koordinátory, kteří v těchto nejchudších čtvrtích žijí, a oni připravují vhodné děti do tohoto projektu. Při našich cestách pak tyto čtvrti osobně navštívíme, setkáme se s rodiči a učiteli, a vybereme ty děti, které potřebují pomoc přednostně."

Jak dobře se vám daří děti umisťovat? Jinými slovy, jak dlouho dítě čeká, než si ho někdo k adopci vyhlédne? Jsou to řádově dny, týdny nebo měsíce?

"Většinou se nám podaří děti umístit do školy ihned v dalším semestru (v Keni oficiálně školní rok začíná v lednu, adoptované děti ale mohou nastoupit vždy na začátku semestru - tedy v lednu, květnu a září), čekají tedy maximálně tři až šest měsíců."

Jak vlastně adopce na dálku vypadá? Jaké podmínky musím jako žadatelka splňovat? Zajímá někoho můj příjem, nebo jeho výši nemusím dokládat?

"V podstatě nemusíte splňovat žádné podmínky a ani nám nemusíte nic dokládat. Adopci si berete nejméně na jeden rok a nemusíte být sama - často adoptují společně kamarádi, školy, třídy, firmy..."

Možná je to nepříjemná otázka, ale nemohu ji nepoložit: kde mám záruku, že peníze opravdu skončí tam, kde mají, a že konkrétnímu dítěti skutečně pomohou?

"Vše je samozřejmě z vaší strany snadno kontrolovatelné - po každém semestru obdržíte vysvědčení, jste v písemném či osobním kontaktu s dítětem a jeho rodinou. Také vám můžeme předložit všechny účtenky a převody, které vedeme u každého dítěte, a tak přesně zkontrolujete, co vše bylo vašemu dítku z peněz poskytnuto. "

Je částka, kterou se rozhodnu na dítě přispívat, stejná, nebo se liší podle věku a podmínek, v nichž dítě žije?

"Částka činí 7 200,- Kč na rok a je pro všechny děti stejná. Pokud dítě nevyčerpá celou částku, například z důvodu nákupu levnějších knih pro první stupeň, je dětem zakoupena další věc, může to být moskytiéra, obuv, deky, jídlo atd."

Lze posílat dítěti i balíčky a dárky?

"Ano, dítěti můžete posílat i balíčky a dárky. Pokud se naši koordinátoři nacházejí právě v Keni, přivezou adoptivním rodičům i krásné fotografie či video z předávání."

Jak dlouho musím na dítě přispívat? Lze adopci zrušit v případě, že se dostanu do finančních potíží?

"Zavazujete se nejméně na rok, ale většinou všichni adopci vidí na delší dobu. Pokud z jakéhokoli důvodu nebudete moci s adopcí pokračovat, najdeme pro dítě náhradního adoptivního rodiče, aby nemuselo školu přerušit."

Je možné být nějak s dítětem v kontaktu?

"Ano, nejčastěji je to písemný kontakt, který probíhá mezi vámi a dítkem v Africe. Samozřejmě můžete také "svoje" dítko v Keni navštívit, což dnes není úplně nedostupné. A musím říci, že tato setkání byla vždy moc krásná pro obě strany."

Kolik lidí se organizačně na tomto projektu podílí?

"Je to asi 20 dobrovolníků, kteří adopci zajišťují v České republice a přibližně stejný počet v Keni. Do projektu adopce je zapojena ale také spousta dalších dobrovolníků, jako například adoptivních rodičů u nás, rodiče dětí v Africe či učitelé ve školách, kteří se snaží i jinak pomoci v rámci Kampaně lidské podpory..."

Za cenné a zajímavé informace Simoně Heřtusové poděkovala Ivana Lochmanová. Fotografie dětí, které jsou určeny k adopci, najdete na www.adopceafrika.cz  

Reklama