Téma třídění odpadu může mít mnoho různých úhlů pohledu. Přečtěte si pohled čtenářky Libis v prvním dnešním příspěvku...

Souhlasíte s Libis?


Jaký je váš názor na třídění odpadu? A třídíte?

Kdysi by si při této otázce někteří z nás poťukali na čela.
Ale nyní se karty trochu obrátili, nemyslíte?

Často si při otevírání a zavírání odpadkového koše kladu otázku, jestli toto dělají i ostatní.
Není to sice velká práce navíc, ale má tato činnost nějakou výhodu?
Pomáháme tím někomu nebo něčemu!

Už v mateřských školách se děti učí o ekologii a odpadech. Ve školách třídí už i v kabinetech, ředitelnách, sborovnách i třídách.
Spousta firem, úřadů i živnostníků zavedla popelnice na tříděný odpad a je to vlastně to málo, co mohou udělat.

Je to na nás, na lidech, jestli chceme šetřit přírodu. Jak se k ní budeme chovat. Tak se bude chovat ona i k nám.
Ona nám to potom v tom lepším vrátí. Pokud si to zasloužíme.
Ale nečekejte na zázraky, vždyť stačí tak málo.

Jen dát tu láhev od minerálky pod nohu, sešlápnout a vyhodit do žlutého plastového kontejneru.
Jen sklenici od okurek nebo od vína dát do zeleného kontejneru.
Jen letáky, časopisy či malůvky od dětí dát do modrého kontejneru.

Opravdu stačí tak málo.

Libis

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne: Třídíte odpad?

Jaký je váš názor na třídění odpadu? A třídíte?

Své odpovědi mi posílejte na redakční e-mailovou adresu...

Pokud chcete, aby byly vaše příspěvky uveřejněny, musí mít alespoň jeden středně dlouhý odstavec textu. Z uveřejněných příspěvků vyberu jeden, který odměním pěkným dárkem! A to kazetou PICKWICK 9 chutí čaje.

9 chutílupa