V neděli jsem si pustila pořad Média a svět, protože jeho tématem bylo plagiátorství – fenomén, který se hojně rozmáhá na internetu a potýká se s ním každý internetový deník.

Nikdy nebylo tak snadné kopírovat a krást cizí texty než dnes, v době internetu. Internet je tak široké prostředí, že zachytit všechny nepůvodní texty je občas potíž. U nás se to týká zejména soutěží, kdy čtenářky posílají cizí příspěvky k nám do redakce pod svým jménem. I my nacházíme své původní texty na cizích stránkách, naše titulky na jiných serverech.

Jan Potůček, Reflex: "Člověk přijde na nějaký internetový deník, zkopíruje libovolný článek a  vloží ho na svůj web pod svým jménem."

Kolikrát se k nám do Žena-in.cz posílají texty a vtipy, které původního autora už ani neznají.

Témata článků i jejich zpracování se často v různých médiích dost podobají. Důvodů je několik.
Máme stejný původní zdroj - podklady z tiskové konference nebo citace dotázaných.
Články se také často používají hotové, protože nám přijdou do redakce k volnému použití.
Autoři vyhledávají na webu impulsy, nápady pro své články.

Roli hraje v takových případech čas - kdo vydá dřív, tomu se původnost věří snadněji :-).

Tisková mluvčí Seznam.cz radí texty na internetu zdrojovat. 
Dnes je to již na větších internetových médiích běžná praxe.
 

"Plagiát je nepřiznané literární napodobení, zcizení či doslovné převzetí, odchycení cizího díla do sítě (plaga=síť). "

"Kompilát regulérní odborná práce, která vznikla poctivým shromážděním poznatků cizích lidí."

pořad Média a svět, citace Pavla Loucká, Vesmír

 Jak postupovat proti plagiátorům článků?

Aleš Miklík, šéfredaktor Lupa.cz  přišel s nápadem, jak plagiáty lépe oddělit. Internetový server, který si zakládá na původních textech, by měl u článků viditelné logo - jakási certifikace, označující původnost textu, nápadu, myšlenky. Tím by se odlišily seriózní texty. Neseriózní weby by pak měly dvě možnosti - zůstat v pozici bez loga, anebo se snažit zlepšit.

Šéfredaktor Českého rozhlasu on-line je ale přesvědčen o tom, že čtenáře intrnetu až tak původnost netrápí. Zajímá je obsah konkrétní webu, na který buď chodí, nebo ne. Není tedy přesvědčen o tom, že by chybějící logo mohlo čtenáře odradit kvůli tomu, že texty mohou být nepůvodní. V rámci dokazování původnosti textu by navíc logo zřejmě ničemu nepomohlo.

Odborníci se neshodli na tom, zda překopírování několika článků je nebezpečné pro společnost a tudíž je-li trestným činem. Pokud se tedy setkáte s plagiátorstvím, je miimálně vhodné žádat adekvátní náhradu - odstranění textu, omluva apod.

Zdroj: Média a svět, Česká televize

Ivan M. Havel napsal článek s touto tématikou (Původnost a plagiát) už před vysíláním pořadu Média a svět. Je tento pořad a následně i náš článek také plagiátorstvím? Nebo není, když jsme uvedli původní zdroj, jak to doporučuje tisková mluvčí Seznam.cz?

Reklama