Na dnešek jsme pro vás připravili velmi jednoduchou šifru. Ale zas tak jednoduché to nebude, neboť ten kdo ji vymýšlel, asi není zcela duševně zdráv.

Bez nápovědy to bude asi hodně těžké, tedy vám napovím, co si myslím, že pomůže. Před sebou máte úryvek z jedné velmi slavné knihy. Když si jej pořádně a důkladně prohlídnete, všimnete si jistých anomálií. A ty jsou i odpovědí. Nejvíc by vám s tím pomohl světoznámý muž, který zemřel 2. dubna 1872 stár osmdesát let.

A otázka zní: Kolik?


„Vy bydlíte zde?“ zeptal se mne pitomoučce a netušil, že mě touto otázkou přivedl poněkud do   rozpaků. Mluvím-li totiž s člověkem, jehož myšlenky jsou zamlženy požitým alkoholem, volím krátké a jasné věty a pečlivě se vyhýbám všemu, co bych mu musil obšírněji vysvětlovat. Ale tentokrát nebylo vyhnutí. Jeho zarudlé oči se totiž naplnily vítězoslávou, když jsem hned neodpověděl. Byl jsem patrně první osobou, která na tu nevinnou otázku neodpověděla spíláním, a on vykřikl vítězně:

„Vy tady nebydlíte! Asi tady bydlím já.“

 „To ne, pane!“ řekl jsem. „To je byt mého přítele pana Janýska.“


Jestli víte kolik, pak to napište sem do odpovědního boxu

ODOVĚDNÍ BOX

Ve čtvrtek jednu ze správných odpovědí vyberu a její autorku odměním květinou. Ostatní budou zveřejněny na tabuli cti!

Přeji příjemnou zábavu.

A nekažte si ji tím, že si budete radit v diskusi pod článkem...

Reklama