metro

Ne každému z nás se dostane slušného vychování. Během života máme možnost narazit na kdejakého člověka. Jedním z míst, kde se jakási sociální retardace může projevit, jsou i prostředky hromadné dopravy.

Miluji situace, když se po otevření dveří v metru na vás navalí skupinka lidí, kteří se s velkým úsilím tlačí proti rádoby vystoupivším cestujícím. To je pak jak na kohoutích zápasech. Když hlasitě nadáváte, povětšinou vám ale tito lidé nerozumí, jedná se o cizince. Ale nemusí to být pravidlem.

Dopravní podnik se snaží na podobné situace upozorňovat informačními kampaněmi, jejichž snahou je jakási moralizace cestujících. Vznikla tak krátká videa, kde je upozorněno na několik problémových okruhů, které byly vybrány na základě výzkumu. Videa jsou promítána na obrazovkách ve stanicích metra.

Objevují se tato témata…

  • Uvolněte místo k sezení těm, kteří to více potřebují, respektujme se vzájemně
  • Možná ve vás dřímá umělec, nebuďte ho ale v dopravních prostředcích
  • Dávejte pozor, aby vaše zavazadla nepřekážela ostatním 
  • Nastupujete? Nechte nejprve ostatní vystoupit
  • Ne každý si oblíbí vašeho čtyřnohého přítele
  • Cestujte na úrovni a dopřejte to i ostatním! 
  • Nemusí vás být slyšet za každou cenu
  • Držte emoce na uzdě

Videa můžete zkouknout ZDE

V nedávné době jsem měla možnost být svědkem zajímavého konfliktu. Na sedadlech vedle sebe seděla přibližně pětadvacetiletá slečna spolu se svým přítelem. Naproti nim byla postarší žena.

Když slečna otevřela lahev vody, aby se napila, nevěřili byste, co tím vyprovokovala. Žena naproti vstala a začala na ni ječet: „No to snad nemyslíte vážně! To tady budete jako pít? Jak si to proboha můžete dovolit, to bysme si tady za chvíli mohli všichni vybalit svačiny!“

Na ten výraz slečny s lahví ruce nezapomenu. Byla z toho tak překvapená, že nejdřív na ni chvíli bez jediného slova zírala a pak byla schopna říci jen: „No, to se nemůžu napít?“ V jejím obličeji se zračila provinilost a smích zároveň.

Rozčílená žena jen zabrblala něco ve smyslu, že to svět neviděl!

Mladý pár raději vystoupil, mám dojem, že ještě před stanicí, než měl v úmyslu.

Ano, i oblast jídla a pití v dopravních prostředcích je v přepravních podmínkách pro cestující omezena.

Co říká přepravní řád...

  • Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:

kouřit, jíst a pít ve vozidlech a v přepravním prostoru.

Když jsem o konfliktu v metru přemýšlela, musela jsem se ale přiklonit na stranu mladého páru. Ano, přepravní řád sice říká, že pít v metru se nesmí, ale reakce starší ženy mi přišla méně vhodná než dle mého názoru zanedbatelný přestupek žíznivé slečny.

Včera jsem v metru potkala mladého, slušně vypadajícího muže okolo třiceti let, který seděl a v ruce držel lahváče. Nedokážu si představit, kdyby narazil na starší paní, se kterou se měl tu čest potkat mladý pár. To by byla estráda! Věřím, že by ho ze soupravy vyštvala ven!

Připadá vám pití v dopravních prostředcích stejně jako zmíněné paní nepřípustné, nebo vám stačí, když vám nikdo nehází hranolky či cibuli z hamburgera do klína?

Reklama