5dea685d59aacobrazek.png
Ušní šelesty neboli tinitus je lékařský termín pro pískání, zvonění, šumění nebo jiné nechtěné zvu­ky v uchu, které většinou slyší pouze postižený, nikoliv jeho okolí. Jinými slovy, zvuky se odehrá­vají v pacientově hlavě. Tinitem trpí miliony lidí na celém světě. Tinitus může mít různé příčiny. Mezi obvyklé příčiny patří hluk, zánět a také stres. V těchto případech se většinou jedná o tzv. akut­ní tinitus, u nějž lze poškození 5dea6872d9070obrazek.pngsmyslových a nervových buněk často zvrátit. Jinými slovy, akutní tinitus je možné vyřešit za několik dní nebo týdnů. Někdy však tinitus může trvat měsíce i roky a v tom případě hovoříme o tinitu chronickém, kte­rý může být pro postiženého velkým břemenem.

Přesnou příčinu chronického tinitu bývá velmi složité odhalit a pacienta většinou čeká dlou­há cesta, při níž se musí obrnit pevnými nervy. A proto, pokud se u Vás vyskytne tinitus v akut­ní fázi, nečekejte „až to samo přejde". Poraďte se se svým lékařem, jak nejlépe postupovat. Regeneraci poškozených buněk lze podpořit lepším prokrvením, například za použití patento­vaného extraktu z jinanu dvoulaločného EGb 761.

Tebokan® je lék k vnitřnímu užití k léčbě poruch prokrvení, závratí, ušních šelestů, poruch paměti a demence. Před zahájením léčby je vždy třeba vyšetření Vašich příznaků lékařem. Účinná látka: extrakt z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba) EGb 761. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

Více info na usniselest.cz a tebokan.cz

5dea694646d7eobrazek.png

Reklama