„Pijte vodu, pijte jenom vodu, pijte vodu a nepijte rum!" zpívá se v jedné známé písni, která se hodí na příští čtvrtek. Dvaadvacátého března totiž oslaví lidé na různých místech naší planety Světový den vody. Výjimkou nebude ani Česká republika.

Akce upozorňuje širokou veřejnost na důležitost vody, její nenahraditelnost a skutečnost, že v řadě míst světa trpí lidé nedostatkem této životodárné tekutiny. Hlavní téma letošního Světového dne vody formulované OSN zní: „Jak se vyrovnat s nedostatkem vody“ (How to cope with water scarcity). U příležitosti Světového dne vody představí své projekty také některé organizace v České republice. V České republice provází Světový den vody výzva – Pijte v tento den jen vodu!

Světový den vody je v letošním patnáctém ročníku věnován tématu „Jak se vyrovnat s nedostatkem vody“. Jeho snahou bude nejen podpořit povědomí o úbytku a aktuálním nedostatku vodních zdrojů, ale zároveň hledat řešení, jak vzniklou situaci napravit. Do Světového dne vody se mohou zapojit také obyvatelé České republiky. Minimálně, že si dvaadvacátého března připomenou význam vody tím, že nebudou po celý den nebudou pít nic jiného než čirý koktejl.

Vodu pijeme, voda je přímou či nepřímou součástí všech výrobků. Voda je součástí dětských her, sportu a práce. Voda je předmětem rituálů. Její význam je z historického hlediska nejlépe viditelný v počátcích všech světových měst, které byly stavěny u velkých řek. Současný svět je rozdělen na oblasti, které jí mají dostatek a plně si neuvědomují její význam a oblasti, které trpí jejím kritickým nedostatkem. Světový den vody se na tyto rozdíly snaží upozornit. 

Světový den vody 2007 navazuje na témata minulých let Voda pro život, Voda a katastrofy, Voda pro budoucnost, Voda pro rozvoj, Voda pro zdraví a Voda pro 21. století. Letošní téma „Jak se vypořádat s nedostatkem vody“ obrací pozornost na závažnost současné situace a její neblahý vývoj.

Rok 2007 je součástí období, které bývalý generální tajemník OSN Koffi Annan vyhlásil desetiletím „Voda pro život“.

„Apeluji na všechny, aby si v tento Světový den vody uvědomili, jaký význam má čistá voda pro kulturu, životní prostředí i hospodářství. Musíme vodu rozdělovat rovnoměrněji a zvýšit efektivitu jejího využívání. V rámci mezinárodních orgánů, vlád a místních úřadů, stejně jako napříč společenstvími a kulturami musíme vytrvale vyvíjet úsilí v realizaci našich cílů,“ vyzývá bývalý generální tajemník OSN, Kofi Annan.

Co může předání hlavního poselství Světového dne vody přinést?

Uvidíme v příštích dnech, týdnech, měsících, letech. O vývoji konkrétních projektů vás budeme průběžně informovat.

Více o Světovém dni vody naleznete ne internetových stránkách http://www.unwater.org/wwd07.

S využitím tiskového materiálu.

Reklama