Jeho hlavním účinkem je pomoc v boji se stresem a jeho následky jako je únava, tělesné a mentální vyčerpání, úzkost, deprese a ztráty chuti na sex. Má přímý aktivační účinek na nervový systém. Zvyšuje intenzitu a stabilitu pozornosti. Prokazatelně účinkuje i na potlačení nádorového bujení, kardiovaskulární nemoci, imunitní systém, nebo proti tvorbě močových kamenů.

phytin

Je to přírodní stimulant (biostimulant), který se nachází v semenných obalech rostlin. Získává se ze semen slunečnice ve formě kyseliny phytinové. Ta je enzymem zvaným phytáza dále rozkládána na jednodušší složky, které se pak zapojují do regulace metabolických procesů. Phytin, podobně jako ostatní fosforové sloučeniny, podporuje růst a vývoj tkání, krvetvorbu, tvorbu kostní tkáně a zlepšuje funkce nervového systému. Zároveň zvyšuje schopnost hemoglobinu v červených krvinkách přenášet kyslík, z čehož vyplývá daleko lepší schopnost se soustředit a podávat vysoké pracovní výkony. V neposlední řadě hýčká i náš imunitní systém a působí jako silný antioxidant, tudíž zpomaluje stárnutí. Jestli vám schopnosti Phytinu připadají až zázračné, tomuto dojmu věřte. Kyselina phytinová je totiž intenzivně zkoumána řadu let vědci z celého světa a její účinky na lidský organismus jsou dobře doloženy četnými klinickými studiemi.

Kyselina phytinová a kardiovaskulární choroby.

Nemoci srdce jsou spojeny především s vysokou hladinou cholesterolu a triglyceridů v krvi. Kyselina phytinová snižuje zastoupení cholesterolu a tuků v krvi!

Kyselina phytinová a choroby ledvin.

Biochemické studie ukazují, že kyselina phytinová zabraňuje krystalizaci vápníku, oxalátů a fosforečnanů, a tím zamezuje tvorbě ledvinových kamenů.

Kyselina phytinová a duševní choroby.

Maniodepresivní psychóza postihuje 1 % lidí na celém světě a její moderní léčba je založena na lithiových solích. Ty snižují stavy úzkosti i klaustrofobii, ale mají mnoho nežádoucích účinků. Podobnou službu ale nabízí i Phytin, který navíc nevykazuje žádné vedlejší účinky.

Kdy užívat Phytin?

● Při psychické a fyzické únavě, vyčerpanosti a depresivních stavech.

● Při stavech kladoucích zvýšené nároky na organismus a psychiku, jako je dlouhotrvající pracovní vypětí, stres a rekonvalescence po nemoci.

● Při nespavosti, nechutenství, nervových poruchách, chudokrevnosti.

● Při funkčních sexuálních poruchách, neurastenii, ztrátě libida a životního elánu.

Jak užívat Phytin

Na počátku užívání či v krizových situacích je nutno užívat maximální dávku. Po plném projevení účinků Phytinu (obvykle během 2-3 dnů) lze dávku snížit. 

● Dospělí: 2-3 krát denně 1-2 tablety 
● Děti ve věku 3-6 let: 1-2 tablety denně
● Děti ve věku od 6 let: 2-4 tablety denně

Phytin není toxický. Nežádoucí účinky nejsou známy. Přesto není užívání Phytinu doporučováno v průběhu těhotenství a laktace a u dětí do 3 let věku. Je to proto, že na tomto vzorku populace nebyly prováděny žádné testy.

Jedno balení obsahuje 40 tablet po 250 mg kyseliny phytinové.

Reklama