Originální anglický text této petice k Evropskému společenství je umístěn na www.gopetition.com. Jejím autorem je Richard Foley. Následující překlad najdete na českých stránkách www.naturista.cz. Uvádím ho tak, jak je, bez úprav.

Byť je ve většině evropských zemí technicky legální, jsou lidé za nahotu při venkovních činnostech popotahováni policií a/nebo právním systémem samotným. Zopakujme znovu: jednoduše být nahý na veřejném místě není apriori ilegální, ale je to mnohými za takové považováno. Je mnoho případů, kdy lidé jsou dokonce zákonem trestáni pod neurčitým paragrafem "chování, které by mohlo narušit klid", což může zahrnovat libovolné okolnosti. Další typická všezahrnující alternativa je "neslušné vystavování", které umožňuje obdobně rozmanité výklady závislé na podmínkách.
Nudismus je systém přesvědčení, postavený na základní myšlence, že lidé všeho věku, rasy a víry mají právo být nazí a zabývat se klidnými aktivitami bez ohledu na svou formu, velikost, barvu a majetnost. Kromě toho nudismus věří, že oblečení není podmínkou lidskosti (lidské kultury - překlad?), ale doplňkem. To je v přímém kontrastu s vášní médií pro využití nahoty ke komerčnímu zisku a opakovaná sugesce většině populace, že se za část svého vlastního těla mají stydět nezvratným jednostranným posouzením, a která by proto měla být zakryta společensko-ekonomickým rozlišovacím textilem.
Rčení "šaty stvořily člověka" je tvrzení, o kterém lze diskutovat. Tato petice prohlašuje, že by nemělo být nezbytné k životu ve společnosti zakrývat své tělo látkou a že společnost by výslovně měla povolit soužití rozdílných názorových systémů v tomtéž (venkovním) prostředí a nebýt permanentně spoutána okovy textilních předsudků.
Moderní nudismus je o lidech, kteří bývají nazí, všude ve celém světě, a to jako osobní vyjádření volnosti i postoje proti převažujícímu pochybnému způsobu užívání nahého těla ve (všech formách) médií.
Tito lidé jsou nebo se učí být hrdí na svá nahá těla a uctívají tuto přirozenou volnost pobytem v přírodě bez oblečení. Moderní nudismus přivádí nahotu z uzavření, ven ze skrytých utajovaných míst a speciálních kempů do celé přírody. Tato petice byla sepsána kvůli zahrnutí zmínky, že být nahý lze v přírodě v přiměřené vzdálenosti od sídelních center. Tato petice má na mysli kopce, hory, jezera, moře, lesy, háje, pole atd. – přírodu.
Být nahý není ilegální, i když si to mnoho lidí stále myslí. Tato petice má za cíl výslovné stvrzení práva být nahý v přírodě a zabývat se zdravými a neškodnými sporty a aktivitami bez rušení, zabraňování, diskriminace nebo obtěžování. Tato petice má aktivizovat všechny lidi, aby jednali se svými zastupiteli ohledně práva být v přírodě nahý. Pro zastupitele má vytvořit podklad pro příslušné doplnění právního systému, a to jak na úrovni vlastních států, tak na úrovni Evropské Unie. Článek II-70 Dohody ustavující Evropskou ústavu (Svoboda smýšlení, svědomí a náboženství), který měl být ratifikován v roce 2005, měl uvedené stvrdit. Opět, šlo by o interpretaci a ne o výslovné vyjádření situace, proto je stále považováno za důležité toto existující právo výslovně začlenit do ustanovení Evropské dohody.


Překlad je opravdu dost hrozný, i přesto je ale text srozumitelný. Popravdě myslím, že lidí, kteří by si přáli pohybovat se nazí po „kopcích, horách a lesích" asi nebude tak moc, aspoň ne u nás :-)))
Aspoň já tedy netoužím po tom, aby mi při pobytu v přírodě lezlo jehličí... kamkoliv, klíšťata se bez zábran zakusovala a větvičky škrábaly nahé tělo. Otázkou je, zda to šílencům, kteří si to opravdu přejí, umožnit.
Vadilo by vám, kdybyste mohly kdekoli zničehonic potkat nahého člověka?
Vadilo by vám to třeba u vašich dětí?
Myslíte si, že je pohled na nahé tělo pro ně mravně ohrožující"? Nebo prostě jen nepříjemný?

Napište mi o tom na redakce@zena-in.cz.

Soutěž: Webber

Reklama