Na příchod Nového roku můžete čekat na různých místech. Jak by se vám líbilo čekání na popáleninách nebo před dveřmi operačního sálu chirurgie?

Já jsem něco velmi podobného zažil před pár lety. Prostě jsem si nevšiml, že mám doma „malého pyrotechnika“, kterého neuspokojovala zábavná pyrotechnika prodávaná v obchodech. Výsledek: dva zranění chlapci a vypálený obývací pokoj. Zranění se tehdy obešlo bez trvalých následků, ale od té doby si více všímám, s čím si dětičky hrají.

Víte, co vaše dítě nosí po kapsách a co má poschovávané doma v pokojíku? Návody na výrobu výbušnin najdete na internetu a suroviny potřebné k jejich zhotovení jsou volně prodejné v obchodech. Nevěříte?

Dovolil jsem si sestavit seznam a popis věcí, které mohou sloužit k výrobě výbušnin:

Cukr
Travex – přípravek k likvidaci plevele
Hliníkový prášek – stříbřenka – přidává se do barev
Suřík – oranžový prášek – používá se do základních barev
Jód – obvykle kuličky průměr cca 1-2 mm kovové barvy
Čpavek - amoniak používá se k čistění skvrn

Kyseliny: solná, sírová, dusičná - běžně ke koupení
Hypermangan - fialové krystalky barví při styku s vodou - prodávají v lékárně jako dezinfekci
Ledek draselný – průmyslové hnojivo, bílé krystalky
Peroxid vodíku - prodává se v lékárně nebo koncentrovaný jako odbarvovač
Vezuvit – černé krystalky, „černý prach“ pro střelbu ze starých zbraní, specializované prodejny – požadovan OP, od 18 let
Celuloid – staré filmy nebo například pravítko po prababičce!

Z těchto látek se dá snadno vyrobit celá řada nebezpečných výbušnin. Pokud něco podobného najdete v pokojíku vašeho dítěte, doporučuji rázně zakročit. Ale určitě bych to neházel do kamen!!! :o)

Mimo výroby výbušnin může být nebezpečné i upravování běžně prodávané zábavné pyrotechniky. Omotání petardy provázkem nebo zasunutí do kovového pouzdra zvyšuje účinek výbuchu a tím i možnost například zranění střepinou. O delaborování staré munice snad ani psát nemusím. Byl bych ostražitý i při nálezu většího množství zápalek nebo prskavek. Ostrouhané hlavičky zápalek utěsněné ve staré nábojnici mají na svědomí už několik vážných zranění.

Pamatuji případ, kdy matka „malého pyrotechnika“ při úklidu sebrala z ústředního topení piják s podivnými krystalky. Krystalky explodovaly a jen díky tomu, že jich bylo opravdu málo, utrpěla ta paní pouze šok.

Na závěr trocha černého humoru:

Kluci našli v lese dvě pěchotní miny. Jednu začali v dílně otce rozebírat pomocí kladiva. „Hele, a co když nám to bouchne?“ napadlo jednoho. „Tak co, máme přece ještě jednu!“ odpověděl druhý.

Reklama