kid1.jpg
Foto: Shutterstock

1. Vyberte vhodné místo

Pokud bude dítě dělat úkoly na stále stejném místě, podvědomě si je s ním spojí a může se tak lépe soustředit. Mělo by mít k dispozici vlastní psací stůl s vhodnou, nastavitelnou židlí, na které se mu pohodlně sedí. V místnosti nemá být přetopeno ani příliš chladno, což ze soustředění na učivo také vytrhuje. Zároveň je ale potřeba vyvětrat, protože čerstvý vzduch znamená kvalitně okysličený mozek. A v neposlední řadě je nezbytný klid. Dítě by neměla rušit televize ani hlasitý rozhovor dalších členů domácnosti, případně dotírání mladšího sourozence.

2. Trvejte na daném času

Přemlouvat dítě, aby si už konečně sedlo k úkolům nebo k učení, je pro rodiče únavné a zabere velké množství času. Proto je důležité stanovit danou hodinu, kdy se do toho bez odkladu pustí. Zpočátku se sice nevyhnete diskuzím a přemlouvání, ale to postupně ustane. Stane se z toho rutina. Jen se nesmíte nechat uprosit, trvejte vždy na svém. Nejdřív povinnosti, teprve pak zábava.

Kdy je ten správný čas pro psaní úkolů, to je už ale čistě individuální záležitost. Některé děti mají rády povinnost rychle za sebou a vyhovuje jim sednout si k ní hned po příchodu ze školy. Jiným zase svědčí krátký oddych, protože jsou po celodenním maratonu ve škole unavené. Rozhodně ale nenechávejte úkoly na večer. Unavené děti už jsou mrzuté, nepozorné, takže se nevyhnete pláči a křiku.

kid2.jpg
Foto: Shutterstock

3. Vyžadujte samostatnost

Samozřejmě to neznamená, že se psaní úkolů s dítětem vyhnete úplně. Vždy si společně přečtěte zadání a ujistěte se, že mu správně rozumí. Zůstaňte s ním i na začátku plnění úkolu. Pokud vidíte, že mu úkol jde, můžete se vzdálit a nechat ho pracovat samostatně. „Tím mu vlastně sdělíme: „Jsi schopný/á udělat si své domácí úkoly sám/sama.“ Pomáhat víc vede k problémům, děti jsou méně samostatné, myslí si, že bez pomoci by úkol nezvládly. Samostatné zvládání problémů je jedním z ukazatelů úspěšnosti,“ vysvětlují rodičům odborníci z Pedagogicko psychologické poradny v Semilech.

Nicméně některé děti, zvláště ty malé, potřebují mnohem více vašeho dohledu a spolupráce.

4. Žádné odbývání

Úkolem rodičů není opravovat případné chyby. Pokud jsou ale úkoly viditelně odfláknuté, trvejte na jejich přepracování. „Pokud se vaše děti naučí, že nepřijmete ledabyle udělané domácí úkoly, začnou je dělat správně hned napoprvé,“ zní další z rad z Pedagogicko psychologické poradny v Semilech. Rozhodně nikdy nedělejte úkoly za své děti. Ani v případě, že si na ně vzpomenou až večer, případně ráno, před odchodem do školy. To je v žádném případě nenaučí zodpovědnosti ani plánování si úkolů dopředu.

kid3.jpg
Foto: Shutterstock

5. Nemluvte o škole ve zlém

Pravidelně láteříte, kolik úkolů váš žáček zase dostal, a že by se měli učitelé víc snažit učit ho ve škole? Takové řeči působí demotivačně, takže se vašemu potomkovi bude chtít do povinností ještě méně. Raději se mu snažte vysvětlit, proč jsou domácí úkoly a učení tak důležité.

„Dítě by se mělo učit nejen kvůli zkoušení ve škole. Mělo by vědět, jakým způsobem využije osvojené poznatky v běžném životě. Někteří učitelé jsou šikovní a dítě chápe potřebnost daného předmětu, už když ho učitel vykládá. Jiným učitelům se to tolik nedaří. Pak by měli i rodiče zkusit dítěti ukázat, k čemu všemu se dají právě naučené věci použít. Žádné učení není zbytečné,“ dočtete se například v knize Jak připravit dítě do 1. třídy od nakladatelství Grada.


Zdroj informací: Pedagogicko psychologická poradna Semily, kniha Jak připravit dítě do 1. třídy

Čtěte také: