Jak si posilovat zdraví, duševní pohodu, autoritu a rozvíjet svou osobnost? Nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe a bojovat proti nezdarům?

 

Vnitřní změnou svých návyku, zbavíme se závislosti na lidech a věcech. Spoléhejme sami na sebe. Lidský život je vzájemné závislý na přírodě a na současné realitě. Úspěchů je možno dosáhnout jen tehdy, zbavíme-li se starých návyků a vytvoříme nové. Ve volbě, kterou můžeme učinit sami. Ovládáním svých emocí, zdokonalit sama sebe je dlouhodobá  bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení. Zhodnoťte a učte  se na vlastních chybách a na zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny dědičnosti, zvyky a vztahy  ve společnosti. Vnitřní svoboda  člověka vzniká, když máme schopnost  jednat na základě vlastního rozhodnuti, která jsou osvobozená od vnějších vlivů.

Vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, ze naše chováni a jednáni je formováno našim vnitřním  rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme. Nemůžeme  se přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti, ale aktivně je řešit. Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje, kolem nás, aby se věci uskutečnily, tak jak chceme my a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, ze naše chováni je důsledkem naši volby, umět se přizpůsobit  okolí.

 

Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou potom závislí na chováni druhých. Dovolují jim, aby je ovládali a řešili jejích problémy. Druzí se řídí hodnotami a z vlastního přesvědčení, chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jim a ovlivňovat je. Člověk, který nechce vědět co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří  podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými, ale ten, který hledá chyby a problémy v sobě, začíná s myšlenkou a jasnou  představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešeni a úspěch.

 

Proto hlavní vnitřní uspokojení a vnitřní postoj, je ovadání svých emocí. To je základ pro správné vlastní rozhodnutí.Vytvořit si vlastní přirozenou autoritu, která nedovolí druhým vás ovlivňovat. Respektuje nás, bere naše názory a váží si nás. Prvním předpokladem pro zvládnuti  emocí, je dobrá tělesná kondice, harmonie těla a duše. Jednou z cest jak posílit svůj emoční potenciál je naučit se pracovat na svém vnitřním stavu. Využit tělesných a vnitřních cviků pro posíleni své psychiky, emocí,  získaní většího sebevědomí a sebedůvěry.

 

Většina lidí je v zajetí svého těla, negativních emoci a nejsou schopní se zbavit svých starých návyku, depresí a strachu. Nemá jíž ani sílu, vést nový šťastný a harmonicky život. U nás jsou velmi oblíbené cviky Pět Tibeťanu, které je možno doplnit o plný nádech do plic a pozvolný dlouhý výdech, kde dojde velkému okysličení naši krve. To napomáhá pro harmonizaci naši nervové soustavy a  emocí. Vesmírná energie, která prostřednictvím zvýšeného napěti, posiluje naši psychickou stabilitu. Vědomé řízené dýchání významné zlepši celkový oběh krve a harmonizuje tělo a duši. Dává mám vnitřní pocit uspokojení, pohody a zbavuje nás deprese a strachu.

 

Cvičit Pět Tibeťanu jako rituál, cvičíme těsně po probuzeni v alfa hladině, před čistěním zubů dosáhneme i hygieny duše. Dojde k rovnováze energie těla i duše. Pravidelné provádění rituálu vám pomůže cítit se mnohem mladší a vitálnější, navodí dobrou náladu. Zbaví vás všech neduhů a negativních myšlenek.
 
Rituálem přijímáme vesmírnou energii, která přivádí vaše tělo opět k rovnováze a tato činnost má blahodárné účinky na obnovu vnitřní sily a harmonie. Naučíte se správně dýchat i pozitivnímu myšlení, kdo umí ovládat vesmírnou energii, pro toho neexistuje v živote nic nemožné. Dokáže překonat různé problémy i potíže, dosáhne klidu i harmonie.

 

Cvičte s námi:

1.rit. Postavíme se vzpřímeně a s hluboka se nadechneme, upažíme obě ruce do výše ramen

a při dlouhém výdechu se točíme jen do prava, každý vlastní rychlostí (ve směru hodinových

ručiček). Po celou dobu otáčení dlouze vydechujeme a energie mám prochází celým tělem.

 

2.rit. Položíme se na záda a při hlubokém nádechu zvedáme nahoru najednou hlavu a nohy. Ramena, celá páteř a hýždě zůstávají na zemi. S páteři se nesmí hýbat. (V Tibetu se říká, že je páteř zlatá hůl). S dlouhým výdechem spouštíme hlavu a nohy.

 

3.rit. Vzpřímený klek, opíráme se o špičky prstů u nohou. Ruce necháme volně podél těla.

U dlouhého výdechu dáme bradu dolu k hrudníku. Při hlubokém nádechu vypneme prsa, hlavu zvedneme a držíme rovně, díváme se 45 stupňů vzhůru. S dlouhým výdechem se uvolníme a díváme se dopředu.

 

4.rit. Sed - dlaně rukou opřeme vedle těla. Prsty směřují  dopředu a nohy ohneme tak, abychom
získali pří zvednutí těla do můstku v kolenou úhel 90 stupňů. S dlouhým výdechem, bradou dolu
k hrudníku a s nádechem zvedneme tělo do můstku. Při výdechu se vracíme do sedu a hýždě položíme mezi ruce.

 

5. rit. Klik, ruce opřeme o dlaně, nohy opřeny o prsty. S hlubokým nádechem zvedáme tělo nahoru s oporou o dlaně a prsty nohou. Bradu sklopíme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do původní pozice.

V knížkách se uvádí, že každý cvik Pěti Tibeťanů se provádí 21 krát, bez techniky dechu jde o cvičení, které posiluje svalstvo a klouby. Rituál se provádí  max. 7 krát a hlavní pozornost je kladena na plný nádech  a pozvolný dlouhý výdech. Dochází k velkému okysličení krve, což napomáhá harmonizaci naší nervové soustavy a emocí. Posiluje naši psychickou stabilitu a harmonizuje tělo a duši.

 

Rituál je dobrou přípravou pro cvičení vnitřních cviků, které posilují vitalitu našich vnitřních orgánů a žláz. Udržuje stabilitu zdraví a pružnosti našeho těla a zajišťují nám dlouhověkost

 

Centrum eerie:

www.350.50megs.com