Příběh této pozoruhodné ženy, i když je na svou dobu opravdu netypický, se skutečně odehrál ve Štýrsku. Anna Neumannová patřila k nejbohatším ženám epochy renesance – a to nejen v habsburské monarchii. Dožila se požehnaného věku a život měla opravdu pestrý. Díky ní dodnes vlastní rod Schwarzenbergů nejen zámek Murau, ale i mnohé další majetky.

Anna se narodila v roce 1535 v korutanském Villachu do vážené a zámožné měšťanské rodiny. Její tatínek byl velmi schopný muž. Nebývale zbohatl dolováním rtuti a obchodem s textilem a kořením. Obchodní talent měla i Annina matka, která navíc držela rodinné finance pevně ve svých rukách, a tak se jmění utěšeně rozrůstalo. Po brzké smrti manžela se provdala ještě jednou – za šlechtice, díky němuž se seznámila s příslušníky rodu Lichtenštejnů, kteří vlastnili rozsáhlý majetek ve štýrském Murau a okolí. Ti však byli zadlužení až po uši, a tak jim nezbylo, než začít majetek postupně rozprodávat či zastavovat.

Anna byla v mládí velmi krásná žena. Poprvé se vdávala ve dvaadvaceti letech za velice zámožného muže Hanse Jakoba z Thannhausenu, bratra korutanského zemského hejtmana. Přivedla na svět dvě dcery – Alžbětu a Barbaru. Manželství však bylo velmi krátké, milovaný manžel nečekaně po třech letech zemřel. Již tak bohatá Anna byla ještě bohatší.

Anna NeumannSocha Anny Neumannové v Murau

Po pěti letech Anna vdávala podruhé. Na radu matky se jejím ženichem stal Kryštof z Lichtenštejna. Byl to chytrý tah, protože stará paní Neumannová byla hlavním věřitelem tohoto zadluženého rodu. Anna se přestěhovala do zastaveného zámku Murau, kde vlastně manželovi už nepatřilo nic. V krátkém sledu pak zemřeli Annini tři bratři a nakonec v roce 1569 i její matka. Anna se stala prakticky její jedinou dědičkou a zároveň i hlavní věřitelkou Lichtenštejnů. Koupila Murau i další panství manželových zadlužených bratrů a vyrovnala všechny dluhy rodu. Od té doby nesla titul paní z Murau.

Bohužel ani druhému manželovi nebyl dopřán dlouhý život. Když po patnácti letech bezdětného manželství zemřel, bylo Anně už pětačtyřicet. Naplno se věnovala svým obchodům. Těšila se velké přízni všech habsburských panovníků, které zažila. Půjčovala jim totiž astronomické částky, které mnohdy nebyli schopni vrátit. Díky tomu jí v době protireformace lehce „prošlo“, když pak po uzavření třetího sňatku s Ludvíkem Ungnadem ze Suneku přestoupila k protestantskému náboženství. Tato výsada náboženské svobody se týkala i veškerého protestantského obyvatelstva Murau, nad nímž Anna držela ochrannou ruku. I to jí přidávalo na oblibě. Třetí manžel nebyl výjimečně bohatý, naopak měl dluhy – právě i u Anny, takže nelze říci, že by se Anna vdávala jen pro peníze.

Murau

Murau 1681 -  autorem rytiny je Georg Matthäus Vischer

Anna byla sice nebývale obchodně zdatná, rozhodně však nebyla lakomá jako její matka. Pro chudé nechala v Murau zmodernizovat místní špitál, pravidelně myslela na charitu  a plnila také funkci místní banky. Lidé věděli, že jejich peníze jsou u ní v bezpečí a že ještě získají slušný úrok. Přesto se ani ona nevyhnula závisti a pomluvám! Ty ostatně kvetou v každé době. Anna byla nařčena z čarodějnictví a musela se hájit ve dvou soudních procesech. Také o ní kolovalo, že má „bílá játra“. Takto hanlivě se označovaly ženy mimořádně sexuálně náruživé, jejichž aktivita vede k brzké smrti druhého manžela.

A jak to bylo s jejím soukromým životem dál? Ani po smrti svého třetího manžela nezůstala sama. A opět si nevybrala špatně. Čtvrtý manžel Karl Freiherr z Teuffenbachu byl opět nechutně bohatý! Jenže ani s ním neměla zůstat věčně. Když v pětasedmdesáti ovdověla, nežila už ani jedna z jejích bezdětných dcer, ani další blízcí příbuzní. Komu tedy měla odkázat obrovský majetek, který se rozprostíral od Korutan až po Dolní Rakousko?

Nebylo tedy divu, že se po roce povinného smutku opět našel nápadník – o třicet let mladší hrabě Ferdinand ze Salamanky a Ortenburgu. Annin záměr byl jasný. Předpokládala a přála si, aby se takto výrazně mladší manžel po její smrti oženil a měl případně děti, které by jeho, tedy vlastně její majetek zdědily. Jenže ani toto manželství nemělo být poslední, manžel zemřel po pěti letech! 

Murau

Murau dnes -  zámek v pozadí je dodnes v majetku rodu Schwarzenbergů

Poslední sňatek zprostředkoval jednaosmdesátileté vdově pozdější císař Ferdinand II. Štýrský. A kdo byl onen šťastný? O jednapadesát let mladší, vzdělaný, leč zcela nemajetný diplomat Jiří Ludvík ze Schwarzenbergu. V tomto případě se podle historiků prakticky nejednalo o skutečné manželství, ale vlastně o adopci. Anna po roce smutku okamžitě Jiřího ustanovila svým univerzálním dědicem. Když po šesti letech v roce 1623 coby osmaosmdesátiletá zemřela, měl Jiří Ludvík o budoucnost – přesně podle jejího přání -  postaráno. Oženil se podruhé, jeho dva synci se však nedožili dospělosti, a tak jeho nemalý majetek zdědil bratranec Jan Adolf ze Schwarzenbergu. A Schwarzenbergům patří dodnes.

Podle tehdejších pravidel nesměla být Anna jako protestantka pochována v místním katolickém kostele. Tehdy dostal kdosi zvláštní nápad – aby byl hrob vykopán tak, že hlava bude spočívat mimo kostel. Dnes byste ho tam ale nenašli. V 19. století bylo Annino tělo exhumováno a uloženo vedle jejího posledního, šestého „manžela“ v kapucínském klášterním kostele v Murau.

Foto: Wikipedie

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama