Kupujete si balenou vodu? Limonády v pet lahvích? Taháte se s těžkým nákupem, zejména s balenými nápoji? Je jasné, že z kohoutku doma nasycený nápoj nepoteče a pít jen čistou vodu nikoho z nás dlouho neuspokojí.

pet lahve

Bohužel spolu s balenou vodou je spojen problém, který musíme řešit - kam s pet lahvemi? Řada lidí nemá vztah k pořádku, netřídí odpad, je jim jedno, že odpadky zamořují naši zem. Myslíte si, že svým chováním můžete přispět k tomu, aby byl tento stav lepší? Například, že budete kupovat méně balených vod, třídit odpad, vychovávat své děti tak, aby věděly, že plast se musí zpracovávat mimo ostatních odpadů...

Toto téma je velmi široké a týká se každého z nás. Budeme rádi, když nám přispějete do diskuse svým názorem. Vadí vám všude poházené plasty, vypité plastové lahve? Jak jste na tom - kupujete balené vody, limonády, ochucené minerálky?
Jak svým chováním šetříte přírodu? Myslíte si, že se to týká každého z nás?

Napište nám o tom!

Tři z vás, diskutujících, odměníme krásným dárkem - získáte SodaStream pro tvorbu domácí sodovky spolu s chutnými náplněmi. Děkujeme vám za vaše názory a těšíme se na ně!

Zde je několik alarmujících informací, které se tak často nezveřejňují:

 • Každoročně přibývá přibližně 141 miliard použitých plastových lahví, které nejsou recyklovány?
 • V Evropě je recyklováno 48 % PET lahví. To znamená, že odpad z více než poloviny stolních vod a sycených nápojů v PET lahvích končí na skládkách a ve spalovnách. V USA recyklují asi 1/3 plastových lahví, u nás je to odhadem jen kolem 20 %.
 • Doba rozpadu jedné PET lahve je přibližně 450 let. Ta, kterou dnes vyhodíte do směsného odpadu, se rozloží nejdříve po roce 2460.
 • Roční světová výroba balených nápojů zatíží přírodu 2,5 miliony tunami oxidu uhličitého. Uhlíková stopa, kterou zanechá 1 litr sycené vody z přístroje SodaStream, je přitom 4,5x nižší.
 • Na roční výrobu PET lahví je potřeba více než 2,7 milionů tun plastů.
 • Na výrobu jedné lahve balené vody je potřeba 5x více vody, než kolik sama obsahuje.
 • Výroba PET lahví pohltí velké množství zpracované ropy i energie. Ropa, spotřebovaná při výrobě PET lahví jen v USA, by naplnila nádrže jednoho milionu automobilů.
 • Asi 25% balených vod zákazníci spotřebují mimo místo původu. Takže než se balená voda dostane do regálu ve vašem obchodě, „procestuje“ kus světa. Přeprava balených vod i sycených nápojů z továren do obchodů, a následně z obchodů domů, znamená pro životní prostředí další zátěž v podobě emisí.
 • Přitom stačí jen otočit kohoutkem v kuchyni. Pokud si chcete ověřit kvalitu své vody, navštivte stránky příslušné vodárenské společnosti nebo si nechte vodu odborně posoudit akreditovanou nezávislou laboratoří.
 • Pro zpestření pitného režimu můžete třeba využít přístroj SodaStream z nové limitované edice pro Afriku a vyrobit si doma vlastní sodovku nebo osvěžující nápoj z kohoutkové vody. Nový přístroj šetří přírodu hned dvakrát. Krabice i veškerý obalový materiál pochází z recyklovaných surovin. A stejně jako ostatní přístroje SodaStream chrání naši planetu před zbytečnou zátěží v podobě výroby a dopravy balených nápojů i následné likvidace obrovského množství PET lahví a plechovek. Navíc Vás může hřát i dobrý pocit: každý přístroj z této limitované edice zajistí v Keni vodu pro jednoho člověka na celý rok!
 • Používáním jediného přístroje SodaStream ochráníte přírodu v průběhu tří let přibližně před 2.000 prázdnými PET lahvemi nebo plechovkami.
 • Jediná láhev, kterou opakovaně využívá přístroj SodaStream k přípravě nápojů, uchrání planetu za tři roky asi před 2.000 prázdnými plastovými lahvemi nebo plechovkami.

pet lahve

Informace o vodě v ČR:

Kvalita kohoutkové vody je v ČR dlouhodobě na velmi dobré úrovni, a to i v rámci mezinárodních žebříčků kvality. Voda z veřejných vodovodů prochází přísnou kontrolou. V pitné vodě se sleduje více než sto parametrů, některé nad rámec povinných ukazatelů. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a přísně je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody. Supervizi provádějí orgány ochrany veřejného zdraví. Souhrnně se tak dá doložit, že pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají vodárenské podniky, je naprosto v pořádku po stránce chemické, fyzikální, biologické i mikrobiologické a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví i předpisům EU.

Jak se sleduje kvalita vody?

Kvalita podzemní vody se sleduje monitorovacími vrty, u povrchové vody se sledují rizikové přítoky a profily přehradních nádrží. Monitoruje se i kvalita vody v okolí, nikoli jen v místě, kde se surová voda čerpá. Na webových stránkách vodárenských společností je zveřejněn podrobný rozbor pitné vody. Každý měsíc se tu objevují aktuální výsledky rozborů ukazatelů, které spotřebitele nejvíce zajímají. Většina provozovatelů vodovodů využívá i tzv. biologickou indikaci toxicity vody - vodu testuje pomocí pstruha duhového v období od plůdku do jednoho roku života, kdy je pstruh nejcitlivější na přítomnost cizorodých látek.

Další zajímavosti:

 • Přístup k pitné vodě z veřejného vodovodu má 93 % Čechů.
 • Kohoutková voda je ideálně uskladněna - ve tmě a v chladu, proto je u vás doma k dispozici vždy čerstvá.
 • Víte, co pijete - vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody z kohoutku, výsledky rozborů najdete na internetových stránkách společností, v zákaznických centrech či v informačních materiálech.
 • Je levná - jeden litr vody z kohoutku stojí v průměru 0,06 Kč. Za 10 Kč, což je zhruba cena za 1,5litrovou láhev pitné vody, si můžete natočit 166 litrů vody z kohoutku.
 • Šetří životní prostředí - odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického plastového odpadu.

Zdroj: Veolia Voda Česká republika

Zapojte se do diskuse:

Toto téma je velmi široké a týká se každého z nás. Budeme rádi, když nám přispějete do diskuse svým názorem. Vadí vám všude poházené plasty, vypité plastové lahve? Jak jste na tom - kupujete balené vody, limonády, ochucené minerálky?
Jak svým chováním šetříte přírodu? Myslíte si, že se to týká každého z nás?
Napište nám o tom!

Sodastream

Tři z vás, diskutujících, odměníme krásným dárkem - získáte SodaStream pro tvorbu domácí sodovky spolu s chutnými náplněmi. Děkujeme vám za vaše názory a těšíme se na ně!

Reklama