Výchova chlapců má oproti výchově dívek svá specifika. Stejně tak je rozdílná i výchova od matek a výchova od otců. Jako nejproblematičtější se uvádí výchova chlapců otci. Přinášíme vám pár nejdůležitějších bodů správné otcovské výchovy. Můžete je porovnat s těmi u vás doma.

Otec a syn

Zatímco dívky bývají klidnější a více citovější, chlapci jsou většinou už od dětství více živější, často až agresivnější. Je proto třeba k nim mít odlišný přístup než k dívkám. Ne že je při mámině bezmoci táta hned seřeže.

Pět nejdůležitějších bodů otcovské výchovy - ve vztahu k synovi

1. Začít hned

Otec by měl svůj vztah vyvíjet už v těhotenství své partnerky. Mluvit o dítěti i „k dítěti“. Být u porodu a od samotného počátku se zapojit v péči o dítě. Nestydět se houpat ho v náručí, a nebo mu i pobrukovat nějaké písničky. Všechny miminka jsou si podobná, chlapci i děvčátka. Tudíž i silný otcovský vztah se vyvíjí už od pohledu na něj. Je jedno, zda jde o dcerku, či synka. Naopak, syn vyvolává v otci hrdost zplození. Tato hrdost na syna by měla být celoživotní.

2. Udělat si čas

I v případě, že má tatínek náročné zaměstnání, měl by plně využít víkendy nebo svátky, aby mohl se svým synem být. Jakmile mu budou dva roky, vybídnout partnerku, aby třeba na den, dva někam odjela a nechala ho s dvouletým synkem sama. Měl by být schopen se o něj v tomto věku už bez problému postarat. Udělat si čas při výchově syna je naprosto stěžejní. Pokud tráví otec v práci běžně padesát pět nebo šedesát hodin týdně, včetně služebních cest, svou roli otce nezvládne. Synové budou mít v životě potíže a bude to kvůli nim. Otcové by měli chodit domů včas, aby si se svými syny mohli hrát a vyblbnout se. To maminky neumí.

3. Projevit své city

Svého syna může otec obejmout i tím, že ho bude držet kolem ramen, pošťuchovat se s ním a měřit s ním své síly. To může praktikovat až do jeho dospělosti. Ale může dělat i něco poklidnějšího. Povídat si s ním, vyprávět mu o svém dětství. Někteří muži se obávají, že budou-li svého syna objímat, „zženští“. To není pravda. Ve skutečnosti to může být právě naopak. Studie uvádí, že většina mužů se stalo homosexuály právě proto, že se jim nedostalo otcovské lásky. Proto tu lásku v muži hledají. Například taková věta otce k synovi: „Mám tě rád, ty kluku...“ v synovi zůstane navždy.

4. Uvolnění atmosféry

Je-li otec se svým synem jen z povinnosti, nemá to smysl. Syn to vycítí. Neměl by mít z otce jen pocit tlaku, že něco musí. Na druhou stranu autorita musí být, ale stálá, ne jednou přehnaná a podruhé žádná. Omezte synovi povinnosti či jiné aktivity ve volném čase na jednu nebo dvě, aby měly čas také jenom „být“.

5. Podílení se na výchově

Někteří dnešní otcové jsou „pohodoví“ tátové, kteří se sami nechtějí moc zatěžovat a všechny nepříjemné záležitosti přenechávají svým partnerkám. Ale i ty chodí do práce a mají svá zaměstnání. Otcové by se měli podílet „na všech“ důležitých rozhodnutích, dohlížet na domácí úkoly a na práci v domácnosti. Tak jako v případě matky a dcery nepadá jablko daleko od stromu, u otce a syna to platí dvojnásob. Je-li otec silný kuřák, kouří i syn. Pije-li, dřív nebo později začne i syn, přijde mu to totiž normální.

Ať si to muž - táta připouští nebo nepřipouští, každý je pro svého syna vzorem, záleží už jen, jestli dobrým, nebo špatným.

použitý zdroj: Biddulph, Steve Výchova kluků, Portál, 2011

Čtěte také:

Reklama