14. dubna roku 1865 ve 22 hodin vstoupil do prezidentské lóže washingtonského divadla herec John Wilkes Booth a dvěma ranami z pistole střelil do hlavy muže, který dovedl Spojené státy k demokracii bez otrokářství. Abraham Lincoln o den později podlehl svým zraněním. Přesto, že mnoho ze svých plánů nestihl dokončit, jeho jméno se nesmazatelně vepsalo do historie USA i světa.

Syn farmáře
Abraham se narodil 12. února roku 1809 v Kentucky, jako druhé dítě amerického pionýra a farmáře Thomase Lincolna a Nancy Hanksové. Abrahamova starší sestra Sarah se narodila o dva roky dříve, mladší bratříček Thomas se nedožil dospělosti. Lincolnovi se často stěhovali, a i když nebyli nemajetní, žili skromně. Patřili k baptistické církvi, která odmítala otroctví, a její členové tak nebyli obzvláště v jižních státech příliš oblíbeni. Když bylo Abrahamovi deset let, Nancy zemřela. Thomas se usadil v jižní Indianě a mladý Abraham se brzy vydal vlastní cestou.

Z dobrodruha politikem
Po letech strávených dobrodružným životem – byl dřevorubec, lovec, lodivod i voják – se mladý Abraham začal zajímat o vzdělání. Svými znalostmi, získanými samostudiem, si získal respekt lidí, a nakonec vstoupil do politiky s takzvanou Whig Party jako kandidát v Illinois. Střídavé úspěchy i neúspěchy vyvrcholily roku 1846, kdy byl Abraham zvolen do Sněmovny reprezentantů. Už v roce 1842 se přitom oženil s Mary Toddovou, která mu v jeho politické kariéře byla nemalou oporou. Porodila mu také čtyři syny, z nichž se ovšem jen jeden dožil dospělosti.

Na kandidátce Republikánů
Abraham se nikdy nepřidal k víře svých rodičů a obzvláště v mládí měl k náboženství značně odmítavý postoj. Přestože ho sentimentální odmítání otroctví ovlivnilo, z počátku své politické kariéry patřil spíše k umírněným. I když osobně hlasoval vždy proti otrokářství, byl ochoten přistoupit i na řadu kompromisů. Přesto však zastánce otrokářství jeho postoj znepokojoval. Když v následujících volbách neuspěl, rozhodl se odejít z politiky a věnovat se advokacii. Po rozpadu Whig Party se však v roce 1852 opět pokusil kandidovat – nebyl zvolen, ale svým odmítáním otrokářství zaujal Republikány, a ti ho zapsali na svou kandidátku.

Občanská válka
V roce 1860 byl Abraham Lincoln zvolen šestnáctým prezidentem Spojených států a byl prvním Republikánem na tomto postu. Jeho vláda však nezačala zrovna šťastně – téhož roku se některé státy, nespokojené s protiotrokářským vývojem, definitivně odtrhly a založily takzvanou Konfederaci, v jejímž čele stanul prezident Jefferson Davis. Začala nejkrvavější válka v dějinách USA a pro Sever se z počátku nevyvíjela vůbec dobře. Zvrat přineslo až jmenování Ulyssa Granta vrchním generálem vojsk Unie v roce 1864. Tento muž dohnal jižanského generála Lee roku 1865 ke kapitulaci.

Konec otrokářství
Už 22. října roku 1862 vyhlásil Lincoln, že všichni bývalí otroci na územích dobytých Unií jsou svobodní a mohou se hlásit do armády. K definitivnímu zrušení otroctví však došlo až 13. dodatkem k ústavě, schváleným 18. prosince roku 1865. Otrokářství ale stále přetrvávalo v Kentucky a Delaware a prakticky bylo zrušeno až po Lincolnově smrti. O rovnoprávné postavení však museli černí Američané bojovat mnohem déle.

Pomsta Jihu
Po válce byl Lincoln, přes značný pokles popularity Republikánů, znovu jednoznačně zvolen prezidentem. Vytyčil plán na zmírnění škod způsobených válkou a na znovuzačlenění států Jihu do Unie. K jeho realizaci se však už nedostal. 14. dubna, pouhých pět dnů po definitivním skončení války, navštívil Lincoln se svou manželkou slavnostní představení ve washingtonském divadle. Ve 22 hodin vtrhl jeden z herců do jeho lóže a z těsné blízkosti ho dvakrát střelil zezadu do hlavy. Poté se mu povedlo uprchnout. Lincoln zemřel následujícího dne. John Wilkes Booth, jak se atentátník a stoupenec Jihu jmenoval, byl chycen a zastřelen o několik dní později. Ukázalo se, že šlo o rozsáhlejší spiknutí, jehož obětí měl být i generál Grant a další. Všichni spiklenci však nakonec byli chyceni a zabiti.

Co myslíte, byl Lincoln skutečně tím, kdo se zasloužil o zrušení otrokářství, nebo se jen „svezl“ na politické vlně? V době války mu byla vyčítána nerozhodnost, váhavost a neschopnost velení – nebýt Granta, Unie by možná nikdy nezvítězila… Byl Abraham Lincoln skutečně tím „velkým mužem“, za jakého je dnes považován? Nebo se stal symbolem díky své tragické smrti?

Reklama