Jak vnímají první měsíce nových pravidel v oblasti pěstounské péče média? Kriticky, ale jinak než loni. Stala se zvláštní věc: zatímco ještě před rokem se v českých médiích objevovaly emotivní články o rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů (věcně nepřesné), nyní se debatuje o situaci v terénu „po reformě“. Tu ovšem většina autorů najednou bere za samozřejmou – a správnou věc. A to vůbec není špatné.

Učinili jsme s pomocí vyhledavačů newton Media vlastní průzkum mediálních výstupů od ledna 2013 do poloviny dubna. Ve srovnání s uplynulými léty téměř vymizely texty, v nichž se bez kontextu kritizuje zavírání ústavů, v nichž emotivně vystupují manažeři nebo manažerky a varují před dětmi, které po reformě skončí na ulici.

Svým způsobem je dnešní zpravodajství z terénu kritičtější než dřív, ale je věcnější – a blíží se více realitě. Charakteristickým novinovým titulkem pro první měsíce roku 2013 je tento:

Transformace závisí na nasazení sociálních pracovníků, kteří však nevědí, kam dřív skočit

„Abychom snížili počet dětí v ústavní péči, stát vymyslel dobrou myšlenku, ale rychle vykvašenou,“ řekl například František Vogl, šéf odboru sociálně-právní ochrany dětí v Rychnově nad Kněžnou Právu.

„Se změnou systému,“ píše Právo, „vznikly úředníkům nové povinnosti. Sociální pracovnice musí nejprve vysvětlovat, jaké povinnosti a práce se k pěstounské péči vážou. S každým žadatelem se musí jednat zvlášť. Vyplnění přihlášek, zařazení do evidence, dohody pro děti, individuální plán ochrany, posouzení stavu situace, návštěva v domácnosti, vysvětlování kladů a záporů – to vše se musí stíhat v zákonných lhůtách, které se se změnou zákona ještě zpřísnily.

Pěstoun pak může po úřednici žádat i různé služby, jako je třeba asistovaný kontakt s rodiči dítěte nebo pomoc při shánění souhlasu rodiče třeba ke zdravotnickému zákroku či hlídání při nastoupení dovolené, na kterou v délce 14 dnů mají pěstouni nově právo. Celkově je třeba s pěstouny více pracovat. A to ještě sociální pracovníci mají procházet intenzívním školením.“

Naše rozsáhlá anketa, kterou nabízíme v tomto vydání Edice Otvíráme, tuto zkušenost ze současné praxe potvrzuje.

Regionální deník 5+2 zase našel pro své zpravodajství Plzeňana Jana Otýse, jenž ve svém životě prošel jak ústavní, tak pěstounskou péčí. „Především je dobře, že ke změně systému konečně došlo,“ říká Otýs. „Žít v ústavní péči nebo v pěstounské rodině je pro dítě nebe a dudy. Já si myslím, že právě děti z kojeneckých ústavů trpí nejvíce traumaty a psychickými problémy, s kterými se pak v době dospívání těžko vyrovnávají.“

bryle

A jak Jan Otýs hodnotí kroky, jimiž je nový zákon naplňován?

„Stát a jím pověřené organizace se teď hodně soustředí na školení stávajících pěstounů. To je dobře, ale podle mě by se měli všichni zaměřit více právě na širší oslovení veřejnosti a zlepšení mediálního obrazu novely. Tomu dost uškodila především bulvární média. Získat dostatek zájemců o profesionální pěstounství je teď totiž bezpochyby zásadní. Celkově by ale určitě měla být prvotní podpora problematických rodin, tak aby co nejméně dětí bylo rodičům odebíráno. Pak by ani nebylo zapotřebí tolik pěstounů.

„Nová pravidla, staré potíže,“ píše Gabriela Lachoutová v Euru, podle níž se po odhlasování novely žádné vítězství zatím nekoná. „Stát totiž pouze rozdal úkoly, podmínky pro jejich splnění však dosud nenastavil.“

„Aktuální situace v krajích a tzv. trojkových obcích (s rozšířenou působností) je doslova a do písmene nezáviděníhodná,“ píše Lachoutová. „Orgány sociálněprávní ochrany dětí byly již před přijetím novely zákona přímo zavaleny prací. K té navíc přibyla s novými pravidly celá řada dalších úkolů, které poddimenzované stavy sociálních pracovníků nemohou ani při nejlepší vůli zvládnout. Ne nadarmo se říká, že papír snese vše. Nadějně vyhlížející plány ministerstva, které měly na úřady přivést více zájemců o náhradní rodičovství, berou zasvé ve zděšených tvářích státních zaměstnanců, kteří se obávají, že se nebudou schopni v rozumném čase o nadstandardní počet zájemců o pěstounství postarat. Představy o tom, jak je většina opuštěných dětí umisťována do náhradních rodin namísto do ústavů, tak mizí v nenávratnu.“

Aniž bychom chtěli snižovat význam současných potíží, buďme rádi, že jsme se již posunuli ze stavu vysvětlovacího (“ústavy opravdu nejsou řešením“) do stavu praktické implementace (“jak to udělat co nejlépe“). Že se spolu s realitou posunula i média, je prvním dílčím vítězstvím.

Michal Růžička

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 17. května v hlavním vydání.

Reklama