Představa, že svůj život obětujeme někomu, kdo není naším biologickým potomkem, a navíc o něj můžeme kdykoliv přijít, je pro mnohé ženy zcela nepochopitelná. Zdeňka Čurdová, pěstounka malé zdravotně postižené holčičky, je ale jiného názoru. Jaké to je starat se o handicapované dítě, které porodila alkoholička, a je Zdenka smířená s tím, že by o holčičku mohla přijít? O tom nám sama povyprávěla…

Vychovávat dítě, které nenese naše geny, je pro mnohé ženy zcela nepředstavitelné. Bohužel někdy není zbytí, a tak se ženy či páry uchylují k jiným alternativám a institucím. Jednou z nich je například institut náhradní rodinné péče, která dětem bez rodiny dává možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, což má pozitivní vliv na jejich psychosomatický a psychický vývoj. Jednou z žen, která se rozhodla vychovávat dítě, které nemůže být se svou biologickou rodinou, je i Zdenka Čurdová. Jednačtyřicetiletá žena, jež je již dva roky pěstounkou těžce zdravotně postižené holčičky Terezky…

Paní Čurdová, co Vás vedlo k tomu, abyste se stala pěstounkou? Jaká byla Vaše motivace?
Život bez dětí jsem si nedovedla představit. Již na VŠ jsem spolupracovala s dětským domovem, vymýšlela pro děti program, přednášky, interaktivní odpoledne, psala granty. V DD jsem viděla tolik dětí, které za své nejbližší považovaly tety, že ve mně pomalu zrála myšlenka jednou si dítě z DD vzít a poskytnout mu rodinu.

Co vše jste musela podstoupit, než jste se mohla stát pěstounkou?
První krok byl ujasnit si sama v sobě, že to opravdu chci. Promyslet si, jestli na to mám psychicky, vychovávat dítě, o jehož minulosti vím pramálo nebo vůbec nic, taktéž o jeho rodině, genech. Musela jsem si odpovědět na otázku, zda takové dítě dokážu milovat se vším všudy. Pak už stačilo zajít na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a oficiálně požádat o zprostředkování pěstounské péče.

ffff

Jste pěstounkou malé holčičky, Terezky, která je velmi těžce zdravotně postižená, věděla jste, že vám bude do péče přidělena postižená holčička?
V žádosti o pěstounskou péči jsem uvedla, že mi nevadí zdravotní postižení dítěte, byla jsem velmi tolerantní k nemocem i fyzickému handicapu.

Jakým handicapem Terezka trpí?
Terezka je holčička s kombinovaným postižením. Narodila se totiž matce alkoholičce, alkohol jí tak mozek poškozoval již v prenatálním období. Kromě drobných fyziognomických znaků, které jsou na ní patrné, trpí výraznou hyperaktivitou, poruchou pozornosti a paměti. Má navíc vrozenou vývojovou vadu páteře a míchy a v nedávné době jí byl diagnostikován atypický autismus - žije si tak nějak ve svém světě.

vvvv

Paní Čurdová, jak se vlastně o holčičku s takto závažným postižením staráte? Jak vypadá váš běžný den?
Terezka začala od září chodit do klasické MŠ, kam je integrována a kde má svou asistentku. Ráno vstává kolem 6. hodiny, je třeba jí se vším pomoc, dohlížet na ni. Nedokáže se orientovat v čase, špatně snáší změny. Doma jsem tedy na radu pracovnice Rané péče zavedla nástěnku, kde má den rozdělený do jednotlivých činností, a lépe tak chápe, co a kdy bude. Když přijde ze školky, opět se jí musím plně věnovat. Nesmím ji nechat v jejích rituálech, které autismus provází. Plán je třeba připravit doslova na každou minutu. Hodně cvičíme jemnou motoriku – třeba navlékání korálků, šroubování, vzhledem k poruše paměti musíme opakovat velmi často i věci základní. Terezku se snažím zapojovat do činností domácnosti, ráda tak pomáhá s přípravou večeře. Snaží se namazat chleba, připravit talířky, ubrousky. Po večeři už následuje koupání a čtení pohádky, které ji zklidní. Po Večerníčku jde spát.

ggg

Je vaše holčička v kontaktu se svými biologickými rodiči?
Bohužel matka se o Terezku vůbec nezajímá a o kontakt s ní v tuto chvíli nestojí. Terezčin tatínek již zemřel.

Jste připravená na to, že by si ji mohla vzít zpět?
Když jsem si Terezku brala, počítala jsem s možností, že si ji může biologická matka vzít zpět, pokud absolvuje protialkoholní léčbu, bude abstinovat, najde si práci a bydlení. S postupem času vidím, že nemá zájem na svém životě nic změnit. V tuto chvíli by pro mě bylo hodně těžké, kdyby se měla vrátit zpět k matce, ale i s touto možností musím stále počítat, protože jsem pěstoun, ne osvojitel.

Jak se na vaše rozhodnutí tvářil například váš partner a okolí? Vymlouvali vám jej?
Zprvu bylo okolí mým rozhodnutím trochu zaskočeno, ale později mi začalo fandit a někdo i pomáhat.  Sama vlastní děti nemám, žádala jsem jako samožadatelka, partnera nemám. V tuto chvíli mi hodně pomáhají mí rodiče, za což jim děkuji.

fff

Mnoho lidí si myslí, že pěstounství někteří lidé dělají pro peníze, jaký na to máte názor?
Pěstounství se pro peníze dělat nedá! Nevím, jak si dotyční lidé myslí, že peníze ušetří. Nedají dítěti najíst? Neobléknou ho? Nekoupí mu potřebné věci do školy? Odměna pěstouna, kterou někdo stanovil, je v současné době hodně pod minimální mzdou! Je to zodpovědná práce, kterou musíte dělat 24 hodin denně.

Jaké máte plány do budoucna?  Chtěla byste mít své biologické dítě, nebo byste opět chtěla do své péče převzít další dítě?
Se svým biologickým dítětem již nepočítám. V kojeneckých ústavech a dětských domovech je stále dost dětí, které potřebují pomoc. Svou žádost o další pěstounské dítě mám v tuto chvíli pozastavenou. Po přijetí dítěte je třeba vždy dostatek času na „sžití se“ a krajský úřad by další dítě ani nedoporučil. V posledních měsících ve mně ale dozrává rozhodnutí, že o další dítě v tuto chvíli žádat nebudu. Terezka mě nyní potřebuje na 100 % a nebylo by pro ni dobré, aby se musela o mou péči dělit. Nevyvracím ale možnost, že pokud dojde ke stabilizaci jejího zdravotního stavu, ještě o jedno děvčátko si požádám.  

ffff

Co byste vzkázala lidem, proč se stát vlastně pěstounem? Komu byste pěstounství doporučila?
Osobně mám za to, že pěstounství se nedá doporučit. V každém musí toto rozhodnutí uzrát samo. Partneři by samozřejmě měli o tomto tématu spolu diskutovat. Pokud se někdo k tomuto kroku rozhodne, odměnou mu za to bude dětský úsměv a radost z toho, že mohl pomoci jednomu dítěti prožít dětství a dospívání ve fungující rodině.

Čtěte také:

Reklama