Krása a rozmanitost krajiny, věčně se měnící perspektiva, mírné přímořské klima – to vše činí ze Severního Irska zemi jako stvořenou pro túry a pěší výlety. Dobrou zprávou pro turisty je i to, že Severní Irsko nabízí na poměrně malém prostoru široký výběr různých stezek a tras. Začít můžete v hlavním městě Severního Irska – v Belfastu, kam se snadno a pohodlně dostanete se společností easyJet. Letenky si můžete rezervovat již teď na  www.easyJet.com!

Pokud se skutečně rozhodnete začít v Belfastu, doporučujeme se projít lesem a parkem přiléhajícími k belfastskému zámku, hned vedle strmého Cave Hill. Z parkoviště před hradem (odbočka z Antrim Road je přehledně značená) vede tato cesta po modré značce (tzv. „Estate Trail“). Přejděte hlavní silnici a dejte se po stezce vedoucí z kopce a těsně před hradem pak uhněte doleva (před plotem). Pak jděte stále dolů kolem hřiště Adventurous Playground a přilehlého parkoviště.

Hlavní cesta se stáčí doprava, ale vy se dejte malou pěšinkou vlevo, která vede nahoru do kopce. Dovede vás zezadu k bludišti (Millennium Maze) vybudovaném na místě někdejší růžové zahrady. Po této cestičce brzy dojdete na další asfaltovou cestu. Zahněte doleva a jděte podél silnice nahoru do kopce. Dojdete k příjezdové cestě, která ze silnice odbočuje doleva. V tomto místě se dejte po štěrkové cestě doprava. Pokračujte stále do kopce a zahněte na druhou štěrkovou cestičku po levé straně – zde se stezka začne svažovat dolů a vy budete sestupovat k zámku.

Na dalších dvou rozcestích odbočte doprava. Skrze stromy čas od času zahlédnete hluboko pod sebou zámek a město.

Tato stezka vede kolem hradu, nakonec se vrací k výchozímu bodu a ústí opět na hlavní silnici. Zahněte doprava a jděte po pěší stezce, dokud nedojdete k hlavní bráně do parku.

Při přechodu přes silnici se pozorně rozhlédněte a pak se dejte pěší stezkou přímo před sebou. Ta vás povede přes kopec na parkoviště a po cestě minete sochu sokola. Celková vzdálenost je 3,8 km a z hradu se vám nabídne nádherný výhled na město. 

Belfast Castle

 

Belfast Castle je poměrně nová stavba, neboť byl zbudován v sedmdesátých letech 19. století jako rodinné sídlo šlechtických rodů Donegallů a Shaftesburyů. Zhruba kolem roku 1860 se šlechtici rodu Donegallů rozhodli postavit si na úbočí Cave Hill nové sídlo. Okolí bylo pak osázeno stromy, takže les, který se dnes rozprostírá kolem zámku, pochází z konce 19. století. Je to les smíšený, sestávající z listnáčů i jehličnatých stromů.

 

V roce 1934 byl zámek věnován městu a dnes jej spravuje belfastská radnice, která jej využívá jako konferenční centrum. Nedaleko zámku se nachází hřiště Adventurous Playground, určené pro děti ve věku 3 až 14 let, a také studna Volunteer’s Well, dnes již vyschlá, jež připomíná počátek irského povstání – právě u této studny se totiž v roce 1795 setkali prominentní členové strany Spojené Irsko Theobald Wolfe Tone a Henry Joe McCracken a přísahali, že povstanou proti Britům, k čemuž pak v roce 1798 skutečně došlo. Hlavní brána pochází z éry Donegallů, což lze poznat podle erbů na sloupech. Socha sokola na vysokém stožáru vznikla v roce 2002 na objednávku společnost Forest of Belfast a je jednou z mnoha soch rozmístěných po celém městě.

 

Waterworks

 

Když už budete na Antrim Road, z níž se odbočuje k parkovišti před zámkem, můžete rovněž navštívit vodní park Waterworks. Srdce parku tvoří dvě nádrže, které zde byly ve 40. letech 19. století postaveny jako zásobárna pitné vody pro město. Do nádrží byla přiváděna voda (a vlastně stále je) potokem Milewater Stream z Carr’s Glen. Jako zásobárna vody nádrže sloužily zhruba 20 let. Poté se tu začaly konat koncerty a ohňostroje. V 1. polovině 20. století bylo okolí nádrží přestavěno a v roce 1956 oficiálně otevřeno jako městský park.

 

Tímto parkem vedou tři stezky, a to o délce 0,6, 1,5 a 2,2 kilometry. Cesty jsou asfaltované a klikatí se kolem nádrží. Nejdelší z nich je okružní stezka, na niž se lze napojit z kteréhokoli vchodu do parku. Svou procházku můžeme začít třeba u vchodu Queen Mary’s Gardens na rohu Cavehill Road a Antrim Road.

 

U druhého kruhového záhonku se dáte vlevo kolem potoka, a pak přejdete most. Vystoupáte po schodech nahoru, pak se dáte doprava; za pozornost stojí někdejší vrátnice (dnes v soukromém vlastnictví). Pokračujete stromořadím kolem nižší nádrže – nabízí se odsud krásný výhled na Cave Hill a rovněž můžeme pozorovat místní vodní ptactvo.

 

Přímo před vámi jsou schody, po nichž můžete vystoupat k horní nádrži. Pokud se vám nechce jít po schodech, lze se dát i po pozvolné rampě, jež bude nalevo od vás. Na ostrůvcích a věčně zelených březích jezera žije pestré spektrum živočichů.

 

Budete-li pokračovat dál, za chvilku projdete kolem malého hřiště, a pak přes další most. Stezka se zde stáčí kolem horní nádrže, obkrouží ji a nakonec se vrací zpět k nižší nádrži.

 

Na severním břehu nižší nádrže najdete další hřiště a lavičky. Této oblasti dominuje sportoviště provozované správcem parku. Odsud je to k výchozímu bodu už jen kousek.

Reklama