Informovanost o této metodě je u nás nízká, podle průzkumu* společnosti Baxter 7 z 10 Čechů vůbec neví, co je peritoneální dialýza. Pro pacienty na automatizované peritoneální dialýze navíc Baxter přináší inovaci v podobě telemedicíny, která umožňuje sdílet data o léčbě pacienta vzdáleně a on-line s ošetřujícím lékařem. I přesto, že je metoda peritoneální dialýzy na českém trhu dostupná už čtyři desítky let a pacientům přináší řadu výhod, není příliš známa mezi pacienty ani veřejností. Sedm z deseti oslovených tento pojem vůbec nezná a pouhých 5 % dotázaných má ve svém okolí někoho, kdo je peritoneální dialýzou léčen.

Ve vyspělých zemích je přitom využívání této metody až 40 % oproti zhruba 7 % v České republice. „Potřebné informace, edukace, ale i motivace často chybí už u zdravotnického personálu a pacienti, kteří mohou profitovat z domácí léčby, jsou automaticky odesíláni na hemodialýzu,“ říká MUDr. Vladimíra Bednářová CSc., vedoucí Ambulance peritoneální dialýzy na Klinice nefrologie VFN v Praze.

Maximální komfort pro pacienta

Peritoneální dialýze (PD) se také často říká domácí dialýza, protože umožňuje pacientovi dialyzovat se sám v domácím prostředí. Je to jednoduchá metoda, po krátkém zaučení ji zvládne téměř každý. Funguje na principu výměny dialyzačního roztoku v oblasti peritonea (pobřišnice). Roztok se do těla dostává pomocí tenké hadičky (katétru), který je pacientovi zaveden do břišní dutiny. Vývod katétru je skryt pod šaty a pacienta nijak neomezuje v pohybu a běžných aktivitách. Výměna může probíhat ručně (manuální PD) nebo pomocí přístroje - cycleru - (automatizovaná PD). Pacienti na peritoneální dialýze navštěvují lékaře zhruba jedenkrát za 4 - 6 týdnů a mají minimální omezení.

Oba dva typy peritoneální dialýzy se spolu dají kombinovat a záleží podle aktuální potřeby pacienta, jakou dialyzační metodu si zvolí. „Zhruba čtyřikrát týdně se dialyzuji manuálně a zbytek strojově. Je to pro mě velmi pohodlné. Když jdu například po práci sportovat, po návratu kolem jedenácté večer se připojím a do rána jsem zdialyzovaný. Peritoneální dialýzu bych za sebe jednoznačně doporučil, umožňuje pacientům dobrou kvalitu života bez větších omezení,“ říká Eduard Rindt, pětapadesátiletý programátor na peritoneální dialýze.

Peritoneální dialýza je vhodná pro všechny věkové skupiny. Velmi dobré uplatnění má jak u dětí, tak seniorů, kde mohou s výměnou dialyzačního roztoku v domácím prostředí pomoct certifikovaní zaměstnanci pečovatelských služeb. Metoda může usnadnit péči o pacienty i v seniorských domech a dalších zařízeních sociální péče.

5ba21602a2c77obrazek.png

5ba2161012019obrazek.png

Možnost volby

Podle průzkumu necelá třetina dotázaných (29 %) věří moderní medicíně a jednoznačně by preferovali metodu peritoneální dialýzy, v případě potřeby. Hemodialýzu, i za cenu častějších návštěv lékaře, by volilo pouhých 12 %. Že je právě edukace zdravotnického personálu a jejich zkušenost s PD důležitá ukazuje i další výsledek průzkumu. Šest z deseti dotazovaných by se nedokázalo rozhodnout ani pro jednu metodu a šli by se poradit s lékařem. „Lékař je první, který podává pacientovi informace o možnostech léčby. Je proto důležité, aby byl dostatečně edukován a dokázal pacientovi podat objektivní informace o všech možnostech a pomohl mu správně se rozhodnout,“ upozorňuje MUDr. Bednářová.

Digitální technologie na pomoc dialyzovaným

Inovativní koncept v léčbě peritoneální dialýzy od společnosti Baxter funguje na bázi telemedicíny a posouvá péči o pacienty o úroveň dál k lepší kontrole a vyšší bezpečnosti. „Pacienti využívající automatizovanou peritoneální dialýzu mají nyní k dispozici vylepšený přístroj Claria s telemedicínskou platformou Sharesource a vůbec poprvé profitují z rozvoje digitalizace a telemedicíny v oblasti nefrologie,“ komentuje Jiří Zicha ze společnosti Baxter.

5ba215e14a304obrazek.pngTelemedicínská platforma zajistí automatický přenos údajů o léčbě pacienta do počítače lékaře po každém dialyzačním procesu. „Zdravotnický personál má poprvé možnost monitorovat stav dialyzovaného pacienta na dálku a v případě potřeby léčbu okamžitě přizpůsobit. Lékař získává lepší kontrolu nad léčbou a pacient vyšší komfort a pocit bezpečí. V konečném důsledku je léčba efektivnější i díky úspoře času. Pacient nemusí tak často dojíždět ke specialistovi, někdy i stovky kilometrů,“ doplňuje MUDr. Bednářová. Důležitou součástí léčby je ale i vlastní iniciativa pacienta, který by měl v případě potíží nebo nejasností sám zavolat lékaři nebo specializované sestře.

Přístroj Claria nabízí ucelený 30denní přehled léčby, který lze upravovat a řídit na dálku. Obsluha je intuitivní a součástí přístroje je i bezpečnostní zajištění proti nevhodnému zacházení a zneužití dat pacienta. „Za dobu, po kterou Clarii s telemedicínskou platformou využívám, mi lékařka upravovala léčbu na dálku jen jednou. V kombinaci s možností poslat předpis na léky prostřednictvím SMS zjevně vzniknul velmi flexibilní způsob doladění parametrů léčebné procedury,“ dodává pan Rindt.

* O průzkumu
Průzkum byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou v dubnu 2018. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 840 respondentů v reprezentativním zastoupení podle věku, regionu, velikosti bydliště
a vzdělání.

Reklama