Intriky? Protekce? Úplatky? Je opravdu tak nemožné splnit si sen a vystudovat herectví? Nebo je to celé naopak a záleží jen na vašich schopnostech? Až se budete zanedlouho rozhodovat, kam na „vejšku“,nechte se inspirovat.

Když jsem před pár lety odevzdávala oranžový formulář týkající se přihlášení ke zkouškám na vysokou školu suměleckých zaměřením, setkala jsem se snejedním zvídavým pohledem, který se ptal, jak to chci udělat?

 

Ironicky nadzvednuté obočí, smyslně do úzkých škvírek přivřené oči, našpulené rty. To vše jako by se tázalo: Že ty se chceš před komisí či alespoň před jedním jejím členem obnažit? Či snad lépe – že mezi seznamy přečtené literatury vložíš nenápadnou obálku snápadným obnosem? Nebo to snad vyřeší strýček se jménem, při jehož vyslovení opadávají vNárodním divadle štuky na rudý koberec prvního foyer?

 

Zkrátka: Ptali se na druh protekce, který hodlám využít. Mou obranou byla naivita. Když se to jmenuje talentové zkoušky, chci prokázat svůj talent, mám-li ho. Ach, jak zábavné to některým přišlo! Ach, jak urážející přišlo mně, když se stejně vyjadřovali i po té, co jsem se na školu dostala. A to jsem opravdu po celý průběh zkoušek zůstala oblečená, nikomu jsem nepřispěla do měsíčního rozpočtu a má jediná teta je vdovou, která sdivadelním světem má společné tak možná suchý znosu.

Skoncování s fenoménem protekce

 

Praktické zkoušky na herectví jsou tématem obestřeným mnohými mýty, jejichž pravdivost nelze vyvrátit, ale ani potvrdit! Důležité je si však uvědomit:

 

Za prvé: Kdo tyto „zaručené“ zprávy vysílá do světa? Když budete poctivě sledovat cestu jejich šíření, snejvětší pravděpodobností bude jejich autor ten, kdo u talentových zkoušek neobstál a nebo se knim ani neodvážil.

 

Za druhé: Že během těchto zkoušek není úkolem komise uchazeče pouze přijmout ke studiu. Pedagog, který otvírá ročník, si zde vybírá skupinu lidí, do které bude intenzivně osobně investovat a se kterou bude několikrát vtýdnu pravidelně spolupracovat – a to po dobu čtyř let. Akceptovat pak tedy do výuky někoho bez talentu pouze na základě protekce by byla věc kontraproduktivní a pro obě strany – jak vyučujícího, tak studenta– dosti nešťastná.

 

Talentové přijímací zkoušky– sázka do loterie?

 

Ano… jako každé jiné přijímací zkoušky. Zůstaňte vklidu, nejde o vědu, kterou nelze pojmenovat, nejde o tajemství, které nelze dešifrovat. Je jen na vás a vaší odhodlanosti, zda-li si znich vytvoříte nepřekonatelný životní komplex, či zkoušku své osobnosti a talentu.

 

Rozhodnete-li se je podstoupit, mějte na paměti, že jen talent vám vkaždém případě nestačí. Zvelké části stojí úspěch na přípravě. Pak ji tedy nenechávejte na poslední chvíli! Existuje mnoho míst, kde vám poradí a pomohou. Ať už se rozhodnete pro přípravný kurz, návštěvu Základní umělecké školy nebo pro osobní konzultace svámi oblíbeným hercem, myslete stále na to, že komise nebude zvědavá na napodobování někoho jiného, ale právě a jenom na vás.

 

Nemá smysl kopírovat Jiřinu Bohdalovou ani Josefa Abrháma, snažte se najít charisma – sílu osobnosti, která tkví přímo uvnitř vás.

 

Dobré rady nad zlato

 

Každý uchazeč má povinnost si do prvního kola připravit dva monology a dvě básničky. Snimi pak předstoupí před komisi a má zhruba deset až patnáct minut na to, aby ukázal, co umí. Zdá se vám to málo?

 

Veronika Poláčková, doktorandka na Janáčkově akademii múzických umění a herečka Městského divadla vBrně, tvrdí opak: „Už během prvních pár minut se dá bez problémů poznat, jestli má uchazeč dostatek předpokladů ke studiu. Je ale potřeba, aby se adept herectví ukázal. Nemyslím exhibicionismus, jde o to ukázat sebe vco možná nejvíce situacích. Monology by například měly být žánrově odlišné, vůbec nevadí, když jeden bude pojatý civilně, tedy sám za sebe. Je ale nutné všem textům dobře rozumět, měly by Vám být blízké a měli byste znát hry, ze kterých pocházejí.“

 

Přemrštěná originalita je věc, která by při prvoplánovém použití hodila pomyslný klacek pod nohy. Proto bez opodstatnění nevolte promluvy postav vám věkově vzdálených nebo opačného pohlaví. Zkrátka osmnáctiletá subtilní blondýnka hřímající altem monolog Krále Leara není tím pravým ořechovým.

 

Texty si vybírejte sami, nedopusťte, aby někdo jiný do vás profiloval své představy. Jejich perfektní znalost zpaměti a úplně pochopení znamená alespoň částečné předejití zbytečné trémy. Avšak i ta je vmalém množství dobrým pomocníkem.

 

Profesionální herec či logoped vám také jistě pomohou svýslovností. Právě ta bývá jedním z nejčastějších problémů adeptů. Nepodceňujte ji, kultura slovního projevu je jedním ze základních priorit studenta herectví. Veronika Poláčková ktomu dodává: Pozor, umělecká mluva se od běžné komunikace dost liší. Upozorněte proto logopeda na to, že se hlásíte na herectví!“

 

Předvedu, okouzlím, odejdu!

 

Uvědomte si, že členové komise, byť se to někdy těžko přijímá, jsou obyčejní lidé– dokonce schopní empatie (!). Nejde o stádo divokých zběsilých nosorožců řítících se džunglí akademického vzdělání, kteří si brousí rohy na Vaši jemnou, profesně nezkušenou, pleť. Přeřeknutí, výpadek textu – to vše je pro ně pochopitelné. Vždyť i oni si uvědomují, jaký tlak znamenají psychicky a fyzicky namáhavé talentové zkoušky.

 

Ovšem na vás a na vaší představivosti a tvárnosti je akceptování a provedení jejich okamžitých zadání. Vyzvou-li vás na místě, abyste srdceryvný monolog Johanky zArku řekli jako vlající bavlněný hadr ve větru, ctižádostivá žába schronickým černým kašlem nebo langusta na invalidním vozíčku svádějící perlorodku, nedejte se zastrašit a pusťte se do toho. Nelpěte na tvaru, který jste se naučili doma před zrcadlem scylindrem na hlavě a s lebkou vruce. Snažte se být verzatilní, co možná nejvíce využívat své potencionální schopnosti.

 

Pár dobrých rad na závěr

 

Není-li vaše rozhodnutí stát se dramatickým umělcem pouze revoltou proti babičce, jež zvás chce mít doktora filosofie, využijte do morku kosti možnosti vysokých uměleckých škol. Informačně je vycucněte!

 

Janáčkova akademie múzických umění například pořádá hereckou a muzikálovou školu nebo Divadelní seminář (více na www.jamu.cz). Nezanevřete ani na školní divadla Disk a Martu, buďte maximálně informovaní! Víte-li, který pedagog otvírá ročník, sežeňte si o něm maximální penzum informací (doporučuji výstřižkovou službu Městské knihovny na Mariánském náměstí vPraze – www.mlp.cz).

 

A teď to nejdůležitější: Nedopadnou-li talentové zkoušky vaším přijetím, nebojte se zeptat, proč se tak stalo. Nenechte se odradit, nelpěte zbytečně na Vaší dokonalosti, překonejte se. Vaše chtění, píle a odhodlanost jsou klíčem k úspěchu.

 

Zlomte vaz!

 

Jaké máte zkušenosti s přijímačkami na vysokou školu? Víte o někom ze svého okolí, kdo by chtěl studovat herectví? Myslíte si, že má šanci uspět?

Reklama