pentagram

Chcete-li skutečně silnou ochranu a současně věc všestranně prospěšnou, nemohu nic lepšího doporučit. Je ovšem potřeba s tím přijmout jeho energii a pustit do svého života způsob „jeho myšlení“.

Jen jako módní doplněk by tento mocný zářič sloužit neměl. Bylo by pusté mrhání, nevděčný přístup a obrovská škoda.

Bylo by to asi tak stejné jako si koupit knihu, ve které je mnoho užitečných informací, a nikdy ji neotevřít.

Symbol člověku hodnotu nenavýší

Ještě horší je využít symbol jako zbraň. Pentagram, Petrův kříž, svastika... Je směšné dojít k přesvědčení, že nošení něčeho za účelem obalení osobnosti má smysl.  

Plýtvání energií symbolů na protest proti všem a všemu nebo je využívat k přitažení pozornosti, za každou cenu vyčnívat, lišit se, budit pozornost či respekt a provokovat, je vlastně lež směrovaná dovnitř i ven.

Velice často k tomu vede komplex méněcennosti a neduživé roztřesené ego.

Takovému nositeli je pentagram (ještě pak lépe otočený hrotem dolů) náhražkou nabité devítky u pasu, ke které se dostat je ovšem podstatně složitější.

Pro takového nositele je ho věčná škoda.

Symbol čarodějnictví? To by byl omyl!

Význam pentagramu dostal „za uši“ už v raných dobách římskokatolické církve.

Poseidonův trojzubec se tak proměnil v ďáblovy vidle, špičatý klobouk vědmy dostala na hlavu čarodějnice a z Venušina pentagramu máme symbol magie, rouhání, ďábla a kdo ví, čeho ještě.

Každý, kdo se dostane k moci, následně převezme stávající symboly a postupem času je překroutí, přizpůsobí, a tím i znehodnotí.

Původní význam a účel se pak ztrácí a to je veliká škoda.

Je průvodcem v Universu, ochráncem i rádcem

Samotné slovo pentagram pochází z řeckého πεντάγραμμον pentagrammon, „pětiobraz“.

  • První datovaná zobrazení pentagramu pochází z Palestiny z období kolem 4000 let před Kristem.
  • Ve starém Egyptě znali pentagram – pěticípou hvězdu malovanou jedním tahem, jako symbol úspěchu, růstu a duchovní ochrany.
  • Později se s ním setkáváme v Sumeru kolem 2700 let př. Kr.
  • Symbol pentagramu se pak objevuje až v pythagorejském mysticismu kolem 400 let př. Kr. Tady dostává podobu rozkročené lidské postavy. Jeho vliv je harmonizující a má vztah ke kosmu.

Pentagram ve svém historickém pravýznamu také symbolizuje Venuši. To kvůli její dráze, kterou pravidelně opisuje v pětiúhelníku.

Naši předkové nazývali tento koncept „posvátným ženstvím“ nebo „velkou bohyní“.


Pokud se rozhodnete pro amulet v podobě pentagramu, ztotožňujete se nejen s jeho prastarou energií, vycházející z harmonie mezi dvěma od sebe neoddělitelnými světy, ale přijímáte do svého života, do vědomí filozofii jednoty a zákon propojení všeho, v čem se pohybujete.


Pět cípů pentagramu není ničím jiným než harmonickým propojením pěti prvků, pěti stavebních kamenů světa, ve kterém žijeme.

Země, vzduchu, ohně, vody a pátého elementu. A tím je „éter (vesmírná energie)“ – bytí, vědomí, uvědomění – duch.


  • Pomůže vám pochopit a snadněji vstřebat okolní svět, jeho zákonitosti a vzájemnost.
  • Dokáže vás do jisté míry ochránit nejen před chaosem, ale i zlým úmyslem, protože jeho prvotní schopností je dát věcem řád, tedy vracet zlo do mezí, které nemá překračovat.
  • Pokud jej budete nosit na krku, pak je v určité míře schopen sladit i vaše tělo tak, aby funkce nabraly formu a řád, které jsou v souladu s jeho „výchozím programem“.

Už jste si někdy zkusili stoupnout do středu nakresleného paragramu? Tak to zkuste a pochopíte, že jen na ozdobu rozhodně není.

Pentagram není cejchem čarodějnice, ale pomocníkem člověka, který má knihu a čte ji.

Reklama