Určitě si vzpomínáte na článek o Kubíkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Snažili jsme se mu pomocí naší sbírky na magazínu Žena-in.cz přispět na léčbu v Egyptě. Léčbu, která je neoficiální, a tudíž na ní pojišťovna nepřispívá.

,,Neexistuje žádná standardní léčba, která by byla účinná u všech nemocných," říkají lékaři o dětech s DMO. Zároveň však často odmítají uznat účinnost jiných metod než těch, které sami propagují. Je pravda, že léčba paní doktorky Augustínové je, i když navazuje na tradiční medicínské postupy Africké, Čínské, Egyptské, Indické i Arabské, zatím odbornou veřejností považovaná spíše za šarlatánství. Přináší však prokazatelné (a i jinými doktory potvrzené - viz Kubíkovo vyšetření po příjezdu z Egypta - zde) výsledky, a to nejen v případě Kubíka. Na jedné straně je tedy pochopitelné, že pojišťovna nechce, by ani nemůže takovou léčbu hradit, na straně druhé je ovšem škoda, že Kubíkovi a jeho rodičům odmítají pomoc i některé humanitární organizace. (Článek Pomozte Kubíkovi žít, 11.9.2006)

(soutěžní úkol - Čantoryjka)

Rozpoutala se tu diskuze nad tím, zda má Kubík právo na Vaši pomoc, když je léčen tímto pochybným způsobem. Nicméně jemu první léčba velmi pomohla a podle dopisu paní Lagové je jasné, že se ta druhá letos na podzim přece jen uskuteční. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří přispěli a odcitovat část dopisu, který mi přišel:

 

Dobrý den,

díky Vaší sbírce se vybralo 2 050 Kč a také se o Kubíkově léčbě dozvěděl manželův zaměstnavatel, který nám následně na základě naší žádosti vyhověl a formou finančního daru nám uhradil zbývající částku peněz. Pobyt jsme na poslední chvíli zařídili a příštý týden odlétáme do Egypta.

Tímto bychom Vám chtěli moc poděkovat, protože jenom díky Vaší ochotě a pomoci může Kubík absolvovat další léčbu.

Paní Lagová nás po návratu samozřejmě bude informovat, jak Kubíkovi léčba pomohla. 

Reklama