Na Ženě-in jsme vás informovali (zde) o takzvaných nízkopraháčích a o turné, které se chystá na jejich podporu. Koncertní ,,šňůra" skupin Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fixa a Jaroslava Uhlíře přinesla své plody: pro regionální nízkoprahová zařízení pro mládež bylo získáno 552 000 Kč.

Tato částka bude rozdělena v rámci grantového programu Vpoho Nadace Vodafone ČR mezi regionální nízkoprahové kluby. Turné pro nízkoprahy navštívilo 5 850 diváků na jeho třech zastávkách v Pardubicích (27.10.), Havlíčkově Brodě (28.10.) a Opavě (3.11.).

„Díky vysoké návštěvnosti a finanční pomoci Nadaci Vodafone, která kompletně zaplatila produkční náklady, skončilo turné ohromným finančním úspěchem,“ říká Jindřich Racek, ředitel České asociace streetwork, která spolu s Nadací Vodafone, Nadací rozvoje občanské společnosti a agenturou Krakonošovo turné organizovala.

„Částka 552 000 bude rozdělena rovným dílem mezi nízkoprahové kluby ve východních Čechách, na Vysočině, Jihomoravském kraji a v Moravskoslezském kraji,“ říká Inge Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR, a dodává „V tomto roce dále podpoříme nízkoprahové kluby po celé ČR v rámci našeho grantového programu Vpoho částkou 8,5 miliónů korun.“

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež nabízejí dospívajícím aktivní možnost využití volného času, poskytují bezpečný prostor pro seberealizaci a zmírňují rizika spojená s dospíváním. Nízkoprahovost je základním principem klubů - pro pobyt v nich není potřeba registrace nebo zaplacená vstupenka. Nízkoprahové kluby rozvíjejí v ČR nové metody sociální pomoci, odlišné od klasického institucionálního modelu. Často jsou mylně přiřazovány pouze do drogové problematiky, jejich záběr je však daleko širší - obsahují v sobě prvky sociální prevence, pomoci a volnočasových aktivit.

Vpoho je grantový program Nadace Vodafone ČR zaměřený na podporu nízkoprahových klubů pro děti a mládež. V roce 2006 bude v rámci tohoto programu podpořeno několik desítek nízkoprahových klubů po celé ČR celkovou částkou 8,5 miliónů Kč. Partnerem programu Vpoho je Nadace rozvoje občanské společnosti, která program administruje.

Nadace Vodafone Česká republika vznikla v roce 2005 a zaměřuje se zejména na podporu mladých lidí a zapojení komunikačních technologií do pomoci potřebným. Nadace je financována Vodafonem ČR a nadací Vodafone Group Foundation, která koordinuje charitativních aktivity Vodafonu globálně. Vznik lokálních nadací Vodafone a investice do charitativních projektů je závazná pro všechny pobočky Vodafonu. Vodafone Group byl vyhodnocen jako společensky nejzodpovědnější firma na světě za rok 2006.

Česká asociace streetwork je nevládní organizace, která reprezentuje jednotlivce a organizace působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), přičemž zejména:
- vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje oblast, atd.)
- podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, například vytváří definice, standardy, stanovuje měřítka kvality, definuje využívání supervize, vytváří akreditační a evaluační systém, atd.
- realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy
- organizuje profesní setkání, konference, semináře, případně jiné odborné akce.

Nadace rozvoje občanské společnosti je největší grantující nadací v ČR. Usiluje o posílení neziskového sektoru v ČR podporou projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integrace. Podporuje neziskové organizace, které pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv menšin, nebo zvyšují obecné povědomí o těchto otázkách. Jednou z ústředních cílových skupin nadace jsou také děti a mladí lidé, které podporuje prostřednictvím
vlastních programů Pomozte dětem!, Make a Connection a „klub-net“.


Víte, jestli je ve Vašem okolí nějaký nízkopraháč? Podpořila byste ho? Byla jste na turné?

Reklama