V předchozím článku jsem se zabývala zejména finančním zabezpečením mužů „na mateřské“.
Protože se v diskusi k článku vyskytla spousta dalších otázek, chtěla bych se dnes rozepsat podrobněji o peněžité pomoci v mateřství (PPM), a to pro změnu z pohledu ženy – matky.

Délka poskytování PPM obecně náleží po dobu 28 týdnů.
Výplata PPM se zahajuje 6 až 8 týdnů (to záleží na přání ženy) před porodem (vychází se z plánovaného termínu, uvedeného v těhotenském průkazu).
Žádost o PPM žena obdrží od svého gynekologa, který zde také vypočítá přesný začátek pobírání PPM. Pokud žena pracuje, nebo pobírá nemocenskou, je lépe začít pobírat PPM až 6 týdnů před porodem, protože zbyde větší část na dobu po porodu. Pokud porod nastane dříve a žena před porodem vyčerpá méně než 6 týdnů, nebo ještě vůbec nezačne PPM čerpat, čerpá pak větší část PPM po porodu do celkové doby 28 týdnů.

Výjimečně náleží PPM po dobu 37 týdnů, a to ženám :
· které jsou svobodné, rozvedené nebo z jiných vážných důvodů osamělé a nežijí s druhem
· které mají dvojčata, trojčata …

Kdo zajišťuje výplatu PPM

Výplatu PPM zajišťují zaměstnavatelé, a to ženám:
· které jsou zaměstnané (trvá jim pracovní poměr)
· ženám, kterým vznikl nárok na PPM v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání (ta je obecně 42 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání, ale pokud žena opouští zaměstnání již jako těhotná, činí ochranná lhůta 6 měsíců, navíc po dobu pobírání nemocenské ochranná lhůta neběží), nebo ji zajišťují okresní správy sociálního zabezpečení (ty sídlí v bývalých okresních městech),
a to ženám
· které jsou zaměstnané u „malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo kterým vznikl nárok v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání u malé organizace
· které byly vedeny na úřadu práce
· které soukromě podnikaly.

Podmínky nároku

Základní podmínkou je být v posledních 2 letech před nástupem na PPM alespoň po dobu 270 dnů účastna nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
Kromě doby zaměstnání se do této doby započítávají i doby, kdy žena :
· pobírala důchod
· byla vedena v evidenci úřadu práce
· pobírala po ukončení pracovního poměru nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Proto platí, že pokud je žena na mateřské s jedním dítětem a trvá jí pracovní poměr (tudíž je pojištěna), bude mít i při narození dalších dětí nárok na PPM.
Pokud jí pracovní poměr skončil před mateřskou, nebo v jejím průběhu, záleží na konkrétní situaci, zda jí vznikne nárok nebo ne.

Výše PPM

PPM náleží ve výši 69 % z průměrné mzdy vypočtené z kalendářního čtvrtletí před nástupem na mateřskou.
To znamená, že pokud nastupuji na mateřskou v únoru, nebo březnu, počítá se příjem za IV. čtvrtletí předchozího roku (tj. říjen, listopad, prosinec). Takže v tomto čtvrtletí se sečtou hrubé příjmy a sečte se počet kalendářních dnů v tomto čtvrtletí (odečte se období nemocenské, „paragrafu“ s dítětem ..).
Součet příjmů se pak dělí počtem dnů, čímž získáme jakými denní průměr.
Ten se však ještě dále upravuje, a to tak, že se
* částka do 480 Kč počítá v plné výši
* z částky od 480 do 690 Kč se počítá 60 %
* a k částce nad 690 Kč se vůbec nepřihlíží.
V praxi to znamená, že maximální PPM za 30 dnů může činit 12 570 Kč, což zhruba znamená předchozí příjem 20 700 Kč hrubého měsíčně.

PPM u OSVČ (podnikatelky)

Délka pobírání a výše PPM se u žen podnikatelek neliší od těch ostatních.
Odlišné jsou pouze podmínky nároku, kdy žena podnikatelka musí kromě podmínky 270 dnů pojištění v posledních dvou letech ještě splňovat podmínku, že v posledním roce alespoň 180 dnů podnikala a byla nemocensky pojištěna.
Při pobírání PPM žena nesmí dále podnikat. PPM se pak vypočítává obdobně, jak je uvedeno výše, pouze místo příjmu se vychází z vyměřovacích základů pro důchodové pojištění z předcházejícího kalendářního roku.

PPM a muži

Ve výjimečných případech, kdy se o dítě z vážných nemůže starat sama matka, náleží PPM také muži = otci.
O bližších podmínkách nároku jsme psali již v minulém článku.

Co říci závěrem?
Pokud máte k této problematice konkrétní dotazy, uveďte je prosím v diskusi.
Mohou pro mne být inspirací jako téma dalších článků.     

   
Reklama