5f56242b799dbobrazek.png
Jak jste se o metodě Helen Doron English dověděla?

O metodě Helen Doron English jsem se poprvé dověděla před zhruba 10 lety. Vzpomínám si, jak moje kolegyně, také paní učitelka na prvním stupni, velmi nadšeně vyprávěla o hodinách angličtiny HDE, které navštěvovaly obě její tehdy předškolní dcery. Oceňovala obrovskou kreativitu a nápaditost paní lektorky při výrobě různých pomůcek, barvitě popisovala, co všechno při hodinách používá. Tenkrát mi řekla, že se na hodiny těší i ona a, i když nemusí, ráda zůstává jako pozorovatelka a sama se inspiruje pro práci se svými žáky na prvním stupni. Tehdy jsem ještě neměla vlastní děti, ale vzpomínám si, že mi tato situace zůstala v hlavě a řekla jsem si, že bych moc ráda, aby jednou moje děti takovou angličtinu navštěvovaly. 

Co Vás přivedlo k rozhodnutí přihlásit svého syna?

5f5623082eca1obrazek.pngKdyž přišla doba, kdy náš malý synek projevoval zájem o všechno kolem sebe a já si na angličtinu HDE vzpomněla, spojila jsem se s naší paní učitelkou HDE, protože se známe i jako kolegyně ze základní školy a ona mi vše podrobně vysvětlila. Ubezpečila mě, že se přijdeme podívat na ukázkovou hodinu, kde si uděláme představu o výuce, zároveň uvidíme, jak náš synek reaguje a teprve potom se rozhodneme, zda budeme do kurzu chodit. Ukázková hodina se mi velmi líbila, syn reagoval nadšeně, a hlavně se dokázal díky úžasnému přístupu paní učitelky zapojit, soustředit, zaujmout. Synovi ještě nebyly dva roky, když jsme na angličtinu začali chodit. 

Pozorujete již nějaké výsledky?

Výsledky sleduji až nyní, zpočátku tomu tak nebylo. Zaujala jsem postoj, že se mi velmi líbí malý počet dětí ve skupince, příjemné prostředí, zajímavé aktivity, pravidelnost v setkávání, průběžnost zajištěná i domácím poslechem. Neměla jsem pro letošní první rok očekávání nějakého mluvení anglickými větami. Líbilo se mi, že syn začal velmi rychle reagovat na poslech, věděl, co se po něm chce, rozuměl. Samostatné mluvení, ale přišlo také a nečekaně. Najednou, poměrně dlouhou dobu po našem posledním osobním setkání, začíná sám říkat anglická slovíčka nebo spojení z hodin. Používá je jako hru, ale i ve správný okamžik s porozuměním. Celý systém na mě působí velmi promyšleně, profesionálně a již ověřeně.
5f5624157f641obrazek.png
Jak se vám pracuje s výukovými aplikacemi Helen Doron English?

Používáme aplikaci Stream. Syna poslouchat většinou baví. Měl období, protože jsme opravdu poslouchali každý den, kdy nechtěl. To jsem respektovala a chvilinku jsme tedy neposlouchali. Po nějaké době jsem se zase zeptala, jestli nechce pustit angličtinu a on sám chtěl. Od té doby posloucháme téměř každý den. Vybírá si už sám, vyhledá na telefonu, zapne část, na kterou má náladu.

Z pohledu zkušené pedagožky, myslíte si, že má smysl učit malé děti cizí jazyk už v raném věku?

Podle mého názoru to určitě smysl má. V pojetí HDE se děti vlastně učí angličtinu jako svůj druhý rodný jazyk. Samozřejmě, že se ho nenaučí tak snadno jako když vyrůstají v bilingvní rodině, ale metody HDE se takovému způsobu nasávání a vnímání jazyka velmi blíží. Děti v tom raném věku mají obrovsky otevřené příjmové „kanálky“ na všechno nové. Tak snadno se učí, jsou jako houby, nasávají a veškeré učení je pro ně přirozené. Jak jim jednotlivé situace, způsoby chování, řeč, návyky, pohybové stereotypy, grimasy v tomto období ukážete, tak ony to navnímají a opakují. Je jen na nás, abychom jim nabídli cestu. Většinu věcí děláme intuitivně, bezmyšlenkovitě a děti nás kopírují, tak proč tohoto období nevyužít a něco zařídit vědomě tak, že budou mít trochu větší výhodu v dalším životě. V tomto období vůbec nemusíme řešit tak důležitý pohon k učení jako je vnitřní motivace, protože teď děti opravdu „žijí učení“.
5f5623c9bf40bobrazek.png
Co vás nejvíce na metodice Helen Doron English zaujalo?

Učím 20 let na základní škole a v metodice Helen Doron nacházím principy, které jsou pro mě velmi důležité, a to z pohledu Montessori pedagogiky, speciální pedagogiky i kritického myšlení. Líbí se mi, jak se při hodině klade důraz na opravdovou individualizaci výuky. Paní učitelka respektuje jednotlivé typy dětí. To znamená, že je nenutí do aktivit, které pro ně nejsou „přirozené a komfortní“. Snaží se zároveň nabízet různé typy činností, které vyhovují různým typům dětí. Děti mají nabídku toho, co si vybrat, dostanou čas na prozkoumávání, pokud jsou něčím zaujaté, tak se toho využije a netlačí se do dalších aktivit. Další, co mě na metodice HDE velmi zaujalo, je výuka v souladu s vývojovým stupněm dětí a podpora nejen rozvoje angličtiny, ale také myšlení, kognitivních funkcí, motoriky či sociálních dovedností. Aktivity jsou nabízeny velmi citlivě a nenásilně, ale promyšleně a záměrně. Měla jsem trochu obavu, zda se můj syn v takhle raném věku vydrží soustředit. Avšak díky velké pestrosti nabízených aktivit, respektování jeho osobnosti, střídání činností, reagování na aktuální stav ve skupince a jeho potřeby, obava zmizela po první hodině.

Jaké jsou podle vás největší rozdíly mezi výukou angličtiny v kurzech Helen Doron English a na základních školách?

Velmi děkuji za tuto otázku, protože o odpovědi na ni často přemýšlím. Nerada bych se dotkla některých vynikajících kolegů angličtinářů v základních školách, kteří jistě učí živě, aktivizujícími metodami, moderně. Vzhledem k tomu, že působím také jako mentor, měla jsem možnost do různých škol nahlédnout a je mi líto, že se na většině základních škol takhle neučí. Ve škole HDE jsem viděla pouze angličtinu pro malé děti, ale předpokládám, že princip je stejný. V HDE je malý počet dětí ve skupině. Děti angličtinu „žijí“ a ne se ji učí. Angličtinu prožívají všemi smysly a je zde kladen důraz na práci doma. Děti musí poslouchat a tím vlastně zajistit, že správnou angličtinu dostávají do uší každý den. V klasické škole se angličtina stále učí tak, že děti umí gramatiku zvlášť a slovíčka zvlášť, umí číst a ti šikovní i psát, ale neumí mluvit. V HDE děti opravdu nejprve nasávají, poslouchají, reagují a pak hodně a hodně mluví, a tím přirozeně přichází i gramatika. V klasické škole je jazyk často něco existujícího ve škole, ale ne v životě. Přála bych učitelům na základních školách tak krásné podmínky, jako máte v kurzech HDE a ředitelům základních škol tak milé a vzdělané jazykáře.

5f562327a56aaobrazek.pngMgr. Vendula Noháčová vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor Učitelství 1. stupně, své studium si dále rozšířila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy o Speciální pedagogiku. Od samého začátku se zajímala o aktivní a prožitkové učení, o různé alternativy a přístupy ve výchově a vzdělávání. Stala se také diplomovanou učitelkou Montessori pedagogiky. Po ukončení studia pracovala 10 let na základní škole ve Vlašimi jako učitelka na prvním stupni a pak i na druhém jako učitelka angličtiny. Od roku 2010 pracuje na malé alternativní škole v Chotýšanech, která se díky velkému zájmu o její styl výuky neustále rozšiřuje.

5f5623bc5d0c6obrazek.png5f56247d9bb4bobrazek.png

Reklama