Pan doktor Vrhavý nás přivítal ve své omyvatelné pracovně, kde nám laskavě poskytl interwiev.


Žena-in: Pane doktore, co byste doporučil našim čtenářkám zakoupit před odjezdem na dovolenou na lodi.
Dr. Ing. Vrhavý: Tak podívejte se, já bych především doporučoval pořídit si kompletní prostředky IPCHO, tedy igelitovou pláštěnku, igelitové obaly na ruce a nohy a hlavně pořádnou igelitovou pokrývku hlavy - často se nám totiž na našich tréninkových pobytech stává, a není to nic příjemného, že někdo, kdo přípravu zvládá dobře, je jaksi - abych tak řekl - povrhán někým, kdo přípravu nezvládl. Pokud je na toto povrhání každý z nás připraven a vybaven prostředky IPCHO, nemůže se nic stát - prostě je pak normálně ostříkán hadicí.


Žena-in: Hovoříte zde o nějakých tréninkových pobytech, jak tyto pobyty probíhají?
Dr. Ing. Vrhavý: Tyto pobyty nejsou zrovna levné, ale vřele je doporučuji, jejich náplní je celodenní jízda na řetízkovém kolotoči, mnohahodinová sezení v automobilovém trenažéru a podobně. Pro frekventantanty našeho kursu máme pak takové pořekadlo, že "nemoc si ani nevrzne a člověk si ani nevrhne".


Žena-in: Co byste doporučil čtenářkám, které na exkluzívní pobyt ve vašem tréninkovém středisku Vrhel nemají dost finančních prostředků?
Dr. Ing. Vrhavý: Doporučuji trénovat a trénovat - najezte se pořádně a nešetřete se, pěkně hodně tuků a zvolil bych i něco ostrého a kyselého. Takto připraveni jezděte autobusem zády ke směru jízdy, a to nejlépe v serpentinách, dojděte si na nějaké pouťové atrakce a nebojte se ani zahradních houpaček. Pokud se vám podaří, a to nebude hned napoprvé, obsah žaludku udžet, pak jste připraveni a můžete vyrazit na loď.
Žena-in: Děkujeme za rozhovor.

Reklama