provida

Péče o nemocné či starší lidi se v posledních letech stává v České republice problémem. Rodina, která se má o svého bližního postarat, je zpravidla postavena před dvě možnosti - buď umístění osoby do pečovatelského domu, nebo péče vlastními silami. V mnoha zemích se proto objevuje varianta soukromého sektoru, nabízející pomoc v podobě „osobních asistentů“, tedy osob pečujících o staré či nemocné lidi v jejich vlastních domovech. V současné době se na českém trhu představuje agentura Pro Vida, která tuto službu nabízí i v České republice.

První zmiňovaná možnost, tedy využít sociálního zařízení, má háček: Je téměř nemožné řešit aktuální situaci a najít rychle místo, pokud s obdobnou potřebou rodina nepočítá předem. Navíc v těchto domovech se platí nemalé částky. Také druhá možnost naráží na problém, jak se postarat o nemohoucího člověka a současně přitom vydělávat peníze na vlastní živobytí. Přestože lze získat na péči sociální podporu, jedná se o částku v maximální výši okolo 10 tisíc, kterou získat je velmi obtížné.

V mnoha zemích se proto objevuje varianta soukromého sektoru, nabízející pomoc v podobě „osobních providaasistentů“, tedy osob pečujících o staré či nemocné lidi v jejich vlastních domovech. Agentura nabízející tuto službu se objevila i v České republice. „Při studiu medicíny jsem jako osobní asistentka pracovala a uvědomila si, jak důležitá je alternativa k sociálnímu systému státu. Snad nová služba alespoň částečně přispěje k řešení problémů s péčí o potřebné,“ vysvětluje rozhodnutí o zřízení agentury Pro Vida její zakladatelka MUDr. Kateřina Bittmanová.

Proces získání asistenta nyní probíhá tak, že rodina nemocného se obrátí s požadavkem na agenturu Pro Vida. Ta najde vhodného asistenta, který musí projít osobním pohovorem, samozřejmostí je požadavek na výpis z rejstříku trestů. Vždy je nutné najít osobu, která by si s člověkem, o kterého pečuje, rozuměla. Pokud by tomu tak nebylo, lze asistenta vyměnit (bezplatně až 3krát). Asistenti si musí založit živnost a sami si zajistit vše potřebné tak, jak je vyžadováno českou legislativou. Po podpisu smlouvy asistent pracuje 6 dnů v týdnu a 1 den má volno. Mimo bydlení a stravy rodina zaplatí 20 000 Kč měsíčně.

Jistě lze namítnout, že služba bude dostupná pouze pro movitější. Měli bychom si ale zvyknout, že staří lidé jsou součástí společnosti, nejenom dokud jsou práce schopní a finančně nezávislí, ale také když se stanou potřební. A že je částečně na nás jim pomoci, ať už fyzicky, či finančně.

Pro více informací kontaktujte:
MUDr. Kateřina Bittmanová
Pro Vida
739 429 388
provida@ymail.com

Reklama