Rychlé založení – položení drnu

Nejste-li dostatečně trpěliví na výsev, pak je výborným řešením položení již hotového drnu. Okamžitý efekt je však vykoupen poměrně vysokou cenou a také je třeba dbát na dobrou kvalitu drnu, která někdy pokulhává.

 

Příprava půdy

Půda musí být před posazením trávníku zbavena plevelů, trávy, hrubého štěrku a kamenů, tak, aby byl povrch pokryt jemnými hrudkami zeminy. Proti plevelům nejlépe pomůže účinný herbicid a dostatečnou výživu zajistíte rozhozením granulovaného kombinovaného hnojiva. Drn se tak lépe „uchytí“.

Na stejně připravenou půdu můžeme klasicky vysévat kvalitní osivo, je to však metoda zdlouhavější, ale také levnější.

 

Sekání

Tráva chodí k holiči ve chvíli, kdy má délku zhruba 5 cm, a zkracuje se asi o 1 cm, tedy na 4 cm, nikdy ne méně než 2 cm. Pokud je množství posečené trávy malé, vršky krátké, pak může tráva na trávníku zůstat ležet, při větším množství je dobré ji odstranit.

Sekat můžeme i v zimě při mírném počasí.

 

Zavlažování

Zavlažování trávníku je i není důležité. Trávník si většinou udrží svoje mikroklima a není potřeba ho zalévat tak jako zeleninu na záhonech.

Pokud chcete přece jenom trávník zalít, ideální je rozprašovač, kterým večer zajistíme dostatek vláhy až ke kořínkům.

 

Další péče

Kromě sekání, případného zavlažování a pravidelného hnojení (nejlépe granulovaným hnojivem) a boje s plevely se trávník přihlásí o péči na podzim - je třeba odstranit napadané listí, nejšetrněji to jde zahradním vysavačem, a poté trávník provzdušníme buď rycími vidlemi (takovým popícháváním do půdy) nebo můžeme použít motorové hrábě.

Toto provzdušňování a vyhrabávání suché trávy je nutné udělat i na jaře.

 

Pozor! Nechodit!

Vyhněte se chůzi přes trávník, když je umrzlo a na trávě je jinovatka. Tmavé stopy pak zůstanou všude, kam vstoupíte, a tráva odumírá.

Také nechoďte po trávníku, je-li deštivo a mokro, stopy příliš zhutňují půdu a tráva pak špatně a nerovnoměrně roste.

 

Mech

Růst mechu na trávníku znamená, že pro dobrý růst trávy zde nejsou ideální podmínky. Půda je buď příliš kyselá, příliš vlhká nebo je to příliš stinné stanoviště.

Řešením je mechový herbicid či vytrhávání mechu ručně či speciálními stroji. Někdy pomůže nasypat písek do rozřezaných rýh na trávníku či sypání vápna, čímž se sníží kyselost půdy. Často je však pohodlnější zvážit umístění nějakého jiného alternativního povrchu – například kombinaci s dlažbou, kameny, cihlami či jinými deskami.

 

Jarní či podzimní krása – rozkvetlý trávník

Kvetoucí trávník je možné zcela nenáročně vypěstovat. Mnoho časně kvetoucích cibulí či naopak podzimních květin je možné vsadit do vyrýpnuté kapsy v trávníku do doporučené hloubky. Poté zas jednoduše vrátíte vyrýpnutou zeminu zpět.

Do kapsy dejte trochu univerzálního hnojiva.

 

Vybírejte raději zakrslé odrůdy, které mají dost síly prosadit se v hustém trávníku. Také je třeba po odkvětu cibulí alespoň 8 týdnů počkat se sekáním, aby se listy stačily zatáhnout zpět do cibule a příští rok mohly opět krásně rozkvést.

Vhodné cibulky: ladonička, ocún, krokus, prstnatec, řebčík, hyacint, bledule, snědek či zakrslé odrůdy narcisu.