646b38e7ed4b4obrazek.jpg

Organizací Dobrovolnického dne pro zaměstnance společnost Beiersdorf opět prokazuje svůj závazek k Programu udržitelnosti „SKIN BEYOND SKIN “. Všichni zaměstnanci společnosti Beiersdorf po celém světě mají příležitost stát se na jeden den dobrovolníkem a podpořit potřebné.
 
První Den „SKIN BEYOND SKIN“ je celosvětová iniciativa s cílem podpořit společenský a environmentální závazek společnosti Beiersdorf směrem k inkluzivnější společnosti a trvalému pozitivnímu dopadu na životní prostředí. Od května do července 2023 budou mít zaměstnanci po celém světě možnost získat placené volno na jeden den, po který se budou věnovat dobrovolnické činnosti ve spolupráci s místními organizacemi.

646b390f4947eblobid0.jpg

V České republice Beiersdorf spolupracoval s „Vojenskými lesy a statky ČR“ - státní podnik s více než 80letou tradici, je správcem 125 000 hektarů unikátních přírodních lokalit. Spravují šest lokalit, které patří k nejzachovalejším lesním komplexům nejen v ČR, ale v celé Evropě. Poskytují širokou škálu služeb pro veřejnost. Patří mezi ně podpora cestovního ruchu a regionálního rozvoje lokalit, budování turistických stezek, cyklotras a naučných stezek.

Zaměstnanci posbírali odpadky v přírodním lese, pomohli zrevitalizovat studánku a potok a vyčistit jich okolí. „Ve společnosti Beiersdorf si uvědomujeme naši odpovědnost za podporu pozitivních změn a každý den jsme plně odhodláni usilovat o to, aby se naše cíle udržitelnosti staly realitou. Proto je nám potěšením představit náš vůbec první celosvětový dobrovolnický projekt „SKIN BEYOND SKIN“. Od května do července 2023 má více než 20 000 zaměstnanců po celém světě možnost věnovat jeden pracovní den účasti na společné aktivitě pro přínos místní komunitě a společně přispět ke globálním cílům společnosti. Tyto rozmanité dobrovolnické aktivity pomohou realizaci našeho Programu udržitelnosti „SKIN BEYOND SKIN“, a přispějí tak k větší inkluzi v rámci společnosti a trvalému pozitivnímu dopadu na životní prostředí,“ říká Rogier Bart de Jonge, generální ředitel společnosti Beiersdorf.
 
Přinášíme PÉČI do České republiky

Beiersdorf spol. s r.o. svým dobrovolným zapojením do společenských a environmentálních aktivit v rámci svého prvního celosvětového dobrovolnického dne ukazuje závazek k projektu „SKIN BEYOND SKIN “. Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR měli všichni zaměstnanci v České republice možnost zúčastnit se různých aktivit, jako je sbírání odpadu v přírodním lese, pomoct zrevitalizovat studánku a potom a podílet se tak na pozitivních změnách. Den „SKIN BEYOND SKIN“ společnosti Beiersdorf se konal 17.5.2023.

646b38fc6c63aobrazek.jpg

Realizace ambiciózních cílů udržitelnosti

Cílem celosvětového Dne „SKIN BEYOND SKIN “ společnosti Beiersdorf je měřitelný a pozitivní dopad na životní prostředí a společnost. Společnost Beiersdorf si jako jedna z celosvětově největších kosmetických společností uvědomuje svoji roli při řešení změny klimatu, a proto vytvořila Program udržitelnosti „SKIN BEYOND SKIN “ jako součást své firemní strategie C.A.R.E.+ k dosažení konkurenčního udržitelného růstu.

Společnost Beiersdorf nadále vyvíjí značné úsilí na realizaci svých cílů v rámci Program udržitelnosti „SKIN BEYOND SKIN “ a dosahuje významného pokroku směrem ke svým klimatickým cílům. Společnost si do roku 2025 stanovila ambiciózní klimatický cíl snížit absolutní hodnoty tří základních kategorií emisí 1, 2 a 3 o 30 % oproti výchozímu roku 2018. V roce 2022 snížila společnost Beiersdorf své absolutní emise v kategoriích 1, 2 a 3 o 17 %, což je velmi dobrý výsledek, zejména při stávajícím růstu. Společnost Beiersdorf nedávno získala od neziskové organizace Carbon Disclosure Project (CDP) hodnocení „Triple-A“ (Trojité A), jako jedna z pouhých 13 společností po celém světě. CDP ocenila společnost Beiersdorf za její úsilí o ochranu klimatu, vody a lesů nejvyšším hodnocením „A“.
 
O společnosti Beiersdorf

Společnost Beiersdorf je přední výrobce kosmetických výrobků po více než 140 let a v České republice distribuuje výrobky pod značkami NIVEA, Eucerin, Labello a Hansaplast.

Další informace naleznete na www.beiersdorf.com.