Česká republika je 26. nejstabilnějším státem světa. Tuto příčku jí ze 130 hodnocených zemí přidělila mezinárodní pojišťovna FM Global. Vycházela z makroekonomických ukazatelů, takže z HDP, spotřeby ropy, ale také z úrovně infrastruktury, rizik přírodních katastrof, politických rizik nebo jak si daná země poradí s korupcí.

26

Předstihli jsme tak Polsko, které obsadilo 27. místo. Naši východní sousedé skončili na 53. místě před 65. Řeckem. Nejhůře pak dopadla Venezuela, a to kvůli vysoké míře kriminality a korupce. Pokud jste čekali spíše země stižené válečnými konflikty, třeba Sýrii či Irák, tak ty nebyly do hodnocení zahrnuty.

A které státy se mohou chlubit nejnižšími riziky? Na první příčce se umístilo Norsko následované Švýcarskem a Nizozemskem.  

Reklama