Jak vyplynulo z nedávného průzkumu americké společnosti Gallup, jen pro 21 procent obyvatel České republiky hraje v životě náboženství důležitou roli. Češi se tak řadí mezi pětici států s nejmenší religiozitou na světě. Informují o tom dnes Deníky Bohemia.

Společnost zkoumala vztah lidí a náboženství ve 143 zemích po celém světě. Její otázka zněla: Je náboženství důležitou částí vašeho každodenního života?"

Vůbec nejméně lidí – pouhých 14 procent – odpovědělo kladně v Estonsku. Na druhém místě je Švédsko (17 procent), hned za nimi Dánové (18 procent) a čtvrtí od konce skončili Norové (20 procent).

Naopak mezi nejnábožnější státy se řadí Egypt (100 procent), Srí Lanka a Bangladéš (obě 99 procent).

V Evropě je víra nejdůležitější pro Italy, Portugalce, Poláky, Rumuny a Řeky.

Podle vědců výsledky průzkumu ukazují, že „úroveň zbožnosti mezi obyvatelstvem je silně spjata s průměrnou životní úrovní“. Mezi vyspělými státy jen 38 procent obyvatel v průměru považuje náboženství za důležité. Osm z jedenácti států, které náboženství považují za důležité, pochází z chudších částí subsaharské Afriky a Asie.

Výjimkou se staly Spojené státy, které jsou oproti průměru vyspělých zemí mnohem zbožnější. Pro celé dvě třetiny Američanů je víra důležitou součástí života. Velké rozdíly jsou ale mezi jednotlivými státy USA. Například v Mississippi je náboženství důležité pro 85 procent obyvatel, ve Vermontu je to jen 42 procent.

Patříte mezi uvedených 21 procent? Nebo vám naopak náboženství nic neříká?

Reklama