Ministerstvo školství se domnívá, že ano. Připravovaná novela zákona má umožnit nástup školní docházky pro nadané děti v pěti letech již od září tohoto roku. S tím se vynořují některé otázky.

V principu jde o to, že pokud taková praxe nastane, vynoří se několik dosud atypických jevů. Určitě představa, že do jedné třídy spolu chodí děti věkově od sebe vzdálené tři roky, působí zvláštně. A přesto by k tomu po schválení novely školského zákona mohlo dojít.Spolužáci?

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijetí pětiletého žáka je podmíněno dosažením šesti let do konce prvního ročníku. Nicméně když si uvědomíme, že na základě lékařského doporučení může být pro některé děti odložena školní docházka o rok, a to dokonce dvakrát, máme v takové třídě uvedený model věkového rozdílu žáků.

 

Ano, můžeme připustit, že některé děti jsou nadané a učivo by mohly zvládnout. To ovšem neznamená, že je sociálně zralé pro školní prostředí. Jedná se sice jen o rok, ale ten je v ranném věku dítěte celkem podstatný. Pokud by takový žáček měl do školy nastoupit, je samozřejmá konzultace s psychologem. Nic to nemění na tom, že přijde o rok bezstarostného dětství kvůli ambicím svých rodičů.

 

Pětiletá holčičkaJestli dítě nastoupí do školy o rok dříve přece nic nemění na konečném dopadu jeho sociální adaptace v pozdějším věku po ukončení vzdělávání. Nabízí se otázka, jestli takový krok v legislativě vlastně není zbytečný.

 

 

 

Myslíte, že je pětileté dítě na školní docházku zralé? Vidíte nějaké výhody dřívějšího nástupu do školy? A nevýhody?

 

Reklama