Z průzkumu agentury NMS pro projekt Dítě v síti vyplývá, že první mobil dostávají děti od rodičů už ve věku šest až deset let. Mezi hlavní důvody uvádějí touhu být s potomkem ve spojení kvůli jeho bezpečnosti. Problémem ovšem je, že rodiče nekontrolují, co jejich dítě na telefonu dělá.

image.png

U žáků prvního stupně to nekontroluje čtvrtina rodičů. „S rostoucím věkem dítěte celkem rychle klesá povědomí rodičů o tom, co na síti dělá. Přitom velmi rizikový bývá věk okolo 12 a 13 let, kdy se hlavně pro dívky na prahu puberty z chytrého mobilu stává spíše komunikační prostředek, skrz který kultivují své vztahy,” říká Anna Patočková z výzkumné agentury NMS, která výzkum pro Dítě v síti prováděla.

5e25736dd19c9image.png

Výzkumníci se také ptali rodičů na přínosy a rizika, které mobily s připojením na internet dětem přinášejí. Polovina respondentů nedokázala žádné klady vyjmenovat. Téměř pětina uvedla dostupnost informací a 6 % učení se cizím jazykům. Naopak že by smartphony v rukou dětí neměly žádná rizika, si myslí pouze 5 % dotazovaných. Z rizik rodiče nejčastěji jmenovali pedofilii (12 %) a zneužití důvěry podvodníkem (12 %). Dále kyberšikanu (11 %) a ztrátu kontaktu s realitou (10 %).

„Rodiče sice dnes dávají chytré mobily stále mladším dětem, přesto ale mají k mobilům v rukou svých dětí rozporuplný vztah. Například přes dvě pětiny by jich bylo pro zákaz mobilů v průběhu celé vyučovací doby a přes pětinu alespoň mimo přestávky,” říká Jan Müller, jeden z autorů projektu Dítě v síti.

Foto: Shutterstock

Patří podle vás mobil s internetem do ruky šestiletému dítěti?

Reklama