„Mě spíš znepokojují tahle čísla!“ ukázal Robert ukazovátkem na určité místo v grafu a atmosféra v místnosti znatelně ztuhla. Jenže pak se ozval ze zadních pozic ten zvuk. Oči všech se obrátily směrem dozadu. „Promiňte...“ usmál se omluvně chlapík v brýlích. Škyt. „Za chvilku to přejde.“ Škyt. Jeden lok mírně perlivé a... škyt.

„Nejde ani tak o ten pokles, ale spíš o načasování…“ zkusilo ještě ukazovátko zvrátit směr debaty. Škyt.


V ten moment se k brýlatému přisunulo několik skleniček vody a několik dobře míněných rad. Alespoň ty společensky únosné byly vyzkoušeny a rozhodně vzbudily větší zájem než souřadnice nad stolem. Škyt. Chlapík v brýlích se odebral někam za dveře.

 

Vrátil se, když pochopil, že alespoň na závěr porady by se měl objevit. Cestou domů vyzkoušel ještě čtyři dobré rady a pak s přestávkami nadýchal do balonku nesmiřitelného policisty na té křižovatce u nádraží. Neměl mezi tím škytáním říkat, že porada se trochu protáhla. Balonek se nezbarvil, zato se přišlo na prošlou lékárničku.

 

Druhý den v deset přišel na řadu u svého lékaře. Škyt. Celá záležitost pak byla ukončena celkem rychle, ale stihl ještě zachytit několik znechucených pohledů ostatních čekajících, hlavně těch, co nespěchají vůbec nikam, takže tu sedí s opravdovými problémy. „Ožrala...“ otřásla se znechuceně babka u vchodu.

 

Někdy to prostě s nocí nekončí. A nyní pár rad pro ty, kteří jati hrůzou právě začali škytat:

 

K nejčastěji doporučovaným metodám patří zadržení dechu nebo napití se vody. Začínající plavci zvládnou vše téměř v jediném kroku. Nevýhodou je vleklé kříšení.

 

Dále se uplatňují různé tělocvičné praktiky a úkony. Kromě Libuščina zvedání levé ruky a nohy se doporučuje různé křížení metod od zadržení dechu a usedání do tureckého sedu na jedné noze, což má hezké dohry se zlomeným krčkem, až po pití vody hlavou dolů.

Tato metoda často zabere už při samotném vysvětlování,  mozek postiženého je tak přetížen, že škytavka odejde už v přípravné fázi. Nevýhodou bývá nejen to, že si postižený občas rozsekne hlavu o sklenici, ale v pádu i počůrá knihovnu.

 

Zdaleka nejpoklidnější způsob vidím v zaujatém opakování tajuplných lingvistických hříček, jako je třeba…

 

...no dobře... že jste to vy… prozradím vám, že naprosto nejspolehlivější metodou je zopakovat třikrát slova Vlkov pod Oškobrhem. Jak dalece procítíte vztah k městu, jeho obyvatelům a dramatičnost situace, je na vás. A jestli před tím zadržíte dech a budete u toho sedět v tureckém sedu a na hlavě…

 

I když, mám takové podezření, že máte vlastní metodu. Tu naprosto nejspolehlivější, že? Takže? Vyzradíte rodinné tajemství, které se předává jen šeptem nad smrtelným ložem posledního kmeta rodu? Škyt. Nebo poslední kmet na škytavku zemřel? Pod knihovnou?                 

Reklama