Pásový opar je sám o sobě dost nepříjemné onemocnění. Jeho průběh ale často ztěžují další komplikace. Díky nim může mít pásový opar dlouhodobé, nebo dokonce trvalé následky. Jaké komplikace to jsou?

1. Postherpetická neuralgie

Postherpertická neuralgie je nejčastější komplikací pásového oparu. Přesná čísla neznáme, ale odhaduje se, že postihne každého čtvrtého nemocného, který je starší padesáti let. Neuralgie je lékařský termín, jenž se používá pro bolest způsobenou poškozením nervů. Postihuje oblast, kterou daný nerv zásobuje. Postherpetická znamená, že se vyskytuje i poté, co zmizí typická vyrážka a další symptomy nemoci. Může váš život ovlivňovat měsíce, ale i roky. Projevuje se:

injection

 • pálivou, bodavou či pulzující bolestí, která neustává anebo se neustále vrací,
 • alodynií – vnímáním jakéhokoliv doteku, jako by to byl bolestivý podnět,
 • hyperalgezií – zvýšenou citlivostí na bolest.

2. Pásový opar a oko

Pokud pásový opar postihne oblast oka, hrozí vznik:

 • vředů na rohovce, které se mohou hojit jizvou a trvale tak poškodit zrak,
 • zánětu oka nebo očního nervu,
 • zeleného zákalu, který je způsoben zvýšeným tlakem uvnitř oka.

U pásového oparu je důležité, aby byla včas zahájena léčba. Pokud nemoc postihne i oko, platí to dvojnásob. V opačném případě mohou komplikace způsobit až oslepnutí.

3. Ramsay Hunt syndrom

Jako Ramsay Hunt syndrom označujeme pásový opar, který postihuje jeden z hlavových nervů. Je poměrně vzácný, ročně se v Americe a ve Velké Británii vyskytne asi u 5 lidí ze 100 000.

Může se projevit:

 • bolestí ucha,
 • ztrátou sluchu,
 • nevolností,
 • motáním hlavy,
 • zvoněním, hučením nebo pískáním v uších,
 • vyrážkou okolo ucha,
 • ztrátou schopnosti rozpoznávat chuť,
 • poruchou hybnosti části obličeje.

Opět platí, že čím dříve se začne léčit, tím lépe. Pokud se léčba opozdí, úplného uzdravení se dočká jen asi polovina nemocných.

4. Další komplikace

Mezi další komplikace patří:

 • sekundární bakteriální infekce – puchýřky typické pro pásový opar se mohou zanítit; v takovém případě se jejich hojení prodlouží a zkomplikuje;
 • ztráta pigmentu a hojení vyrážky jizvami.

Vzácnými komplikacemi jsou zápal plic, zánět jater, míchy, mozku nebo mozkových blan.

Kvůli vážným komplikacím končí jeden z 1000 případů pásového oparu u dospělých starších 70 let smrtí. Pásový opar ale většinou nikoho na životě neohrožuje. Nejčastější komplikace, postherpetická neuralgie, však umí život značně znepříjemnit. Pásovému oparu se přitom dá jednoduše předcházet – můžete se proti němu nechat očkovat.

Zdroj: www.ulekare.cz

Reklama