„Paroubek na hrad!“ vložil se vrchní v jedné pražské hospůdce do naší politické diskuse o tom, kdo bude budoucím prezidentem. Vrhli jsme na něj napůl vyděšené a napůl znechucené pohledy.
„Tam nenadělá žádnou škodu!“ vyjádřil ten dobrý muž přesvědčení nemalé části národa. Čechové se totiž často domnívají, že prezident republiky je „jen“ taková figurka na parádu. Tak tomu ovšem ani u nás není. Reprezentativní funkce prezidenta totiž není zanedbatelná a v úvahu musíme brát i jeho právo zasahovat do činnosti vlády.

Před-sedící
Slůvko prezident pochází z latinského prae sedere – sedět před – tedy předsedat. A to také v podstatě prezident činí – předsedá – ať už nějaké organizaci, společnosti nebo státu. Z hlediska vedení státu pak můžeme rozlišit prezidenta v republice parlamentní, poloparlamentní a prezidentské.

USA a diktatury
Prezidentské republiky se vyznačují tím, že především výkonná moc je v rukou prezidenta, a ten je často i předsedou vlády. Je relativně nezávislý na parlamentu, zároveň však vůči němu nemá žádné pravomoci a je volen, ať už přímo či nepřímo, občany státu. Prezidentské republiky jsou náchylné ke vzniku diktatury a bývají nestabilní. Jedinou dlouhodobě platnou výjimkou jsou Spojené státy.

Ani ryba ani rak
Poloprezidentské republiky se vyznačují přímou volbou prezidenta, který má právo veta k zákonům a sám může zákony navrhovat. Obvykle má také jistou výkonnou moc, ale omezenější, než v republice prezidentské. Za poloprezidentskou republiku je považována například Francie a Ruská federace.

Ten náš
Čechy jsou takzvanou parlamentní republikou, což znamená, že prezident je především reprezentantem státu navenek. Přesto má několik celkem podstatných pravomocí – může například za přesně stanovených podmínek rozpustit parlament a vyhlásit nové volby. Sám prezident je sice volen parlamentem, ale nemusí se mu zodpovídat. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a může zasahovat do schůzí vlády.

Jak se stát prezidentem?
Prezident v ČR je volen na pět let, maximálně na dvě funkční období, a může se jím stát jakýkoliv občan starší 40 let. Volba má správně proběhnout v posledních třiceti dnech úřadování předchozího prezidenta nebo do třiceti dnů po uvolnění úřadu, pokud k němu došlo náhle.

Návrh na kandidáta musí podpořit nejméně deset poslanců nebo senátorů. Ke zvolení v prvním kole dojde tehdy, pokud jeden z kandidátů získá nadpoloviční většinu jak ve Sněmovně, tak v Senátu. V případě že není prezident zvolen v prvním kole, koná se do čtrnácti dnů kolo druhé, do kterého postupují kandidáti s největším počtem hlasů ve Sněmovně a v Senátu. Kandidát musí opět získat nadpoloviční většinu v obou komorách, stejně jako v případném kole třetím. Pokud ani v tomto kole není prezident zvolen, konají se nové volby.

Dva Václavové
Prvním porevolučním prezidentem České republiky byl Václav Havel. Do druhého volebního období však už vstupoval s mnohem méně výraznou podporou a byl zvolen až ve druhém kole a velmi těsně. Václav Klaus měl nástup do úřadu ještě mnohem komplikovanější – proti Petru Pithartovi v prvních volbách neuspěl, stejně jako proti Jaroslavě Moserové ve volbách druhých, v nichž pohořel i Miloš Zeman. Zvolen byl až ve třetím kole třetích voleb, v nichž stál proti Janu Sokolovi.

Antiklaus?
Václava Klause čeká na počátku příštího roku nový boj o prezidentské křeslo. Tentokrát však zřejmě nebude tak obtížný. I když kdo ví – o neoblíbenosti našeho současného pana prezidenta mezi řadou politiků i občanů nelze pochybovat – už samo označení jeho možného protikandidáta za antiklause vypovídá o mnohém. To, že se dotyčný kandidát pravděpodobně stane figurkou nastrčenou nikoliv pro své osobní kvality, ale proto, že se na něm shodnou Klausovi odpůrci, ovšem tuto pozici nečiní nijak přitažlivou.

Možní antiklausové:
Jiří Dienstbier
Jan Švejnar – ten ovšem kandidovat nechce
Václav Pačes
Karel Schwarzenberg – ten by dal přednost účasti ve vládě
??? - záhadný antiklaus z dílny Bursíka a Paroubka

Koho byste na postu prezidenta ČR nejraději viděla Vy? Někoho z navržených kandidátů? Nebo máte svého vlastního favorita? Proč byste ho podpořila? Líbila by se Vám přímá volba prezidenta občany?

Reklama