Výrobce zubních past parodontax se rozhodl navázat na loňský pilotní projekt a již podruhé podpořit dárcovství krve u nás. V období od 1. do 31. srpna 2020 parodontax daruje 3 Kč z každého balení kteréhokoli výrobku značky parodontax Českému červenému kříži na podporu dárcovství.
5f2aa4c47b421obrazek.png

Plivat krev kvůli krvácení dásní je obrovské plýtvání. „Pokud již máte krvácet, krvácejte raději z dobrého důvodu,” říká Lukáš Müller, Ethics and Compliance Manager, za značku parodontax. Značka zubních past parodontax, se již druhým rokem stává patronem v boji proti nedostatečnému množství nových dárců krve. „Prevence před krvácením dásní je důležitá, a to nejen proto, že s krví bychom neměli plýtvat. Také proto již druhým rokem spouštíme kampaň s názvem Neplivej krev, daruj krev. Minulý rok se nám nejen podařilo veřejnost o tématu více informovat, ale také zvýšit počet potřebných prvodárců krve. Také jsme mohli z proběhlé kampaně, kdy jsme věnovali 3 Kč z každého balení kteréhokoli výrobku značky parodontax, darovat 540 000 Kč Českému červenému kříži na podporu dárcovství,” doplňuje Lukáš Müller.

Podle informací z Českého červeného kříže je častou motivací pro všechny dárce, že by oni sami nebo někdo v jejich blízkém okolí potřebovali krev. Prvodárců, kteří by svoji krev darovali bez ohledu na akutní potřebu, se však u nás nedostává. V současné době jich v Česku chybí až 50 000*. Číslo se váže na doporučení Národní společnosti pro transfuzní lékařství, aby byl počet unikátních dárců krve vždy v minimální výši 3 % z celkové populace*.

V rámci kampaně se výrobce značky parodontax spojil s Českým červeným křížem. „Jsme rádi, že už druhým rokem můžeme být součástí této kampaně. Věříme, že i díky této spolupráci přibude v jednotlivých transfuzních odděleních více nových dárců krve. Loňský rok jsme jich zaznamenali 30 657 a tak se i tento rok těšíme na společnou spolupráci a skvělé výsledky. Darovat krev je možné kdekoli po celé republice,“ říká Mgr. Miroslava Jirůtková z Českého červeného kříže.

Celá kampaň má za cíl nejen získat nové dárce krve, ale také znovu podpořit povědomí o této důležité problematice vůbec.
5f2aa4a9dbecfobrazek.png
Letošní kampaň společnost GSK rozdělila do dvou komunikačních vln. V první vlně byly součástí marketingového mixu PR komunikace a televizní kampaň. Druhá vlna začne uprostřed léta, kdy bude důraz na osvětu v oblasti dárcovství krve největší. Součástí této vlny bude outdoorová kampaň, PR komunikace, influencer marketing a opětovné spuštění TV spotů. Společnost GSK také z každého prodaného produktu po dobu této kampaně věnuje vždy 3 Kč Českému červenému kříži na podporu dárcovství krve.

*Uvedené číslo je potřebné k tomu, aby Česká republika dosáhla početního stavu dárců krve doporučovaného Národní společností pro transfuzní lékařství, což jsou 3 % populace. (Dle posledního doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství v ČR.)

**V České republice. Zdroj: IPSOS, PARODONTAX NAME TEST, 3/19
Zubní pasty parodontax jsou zdravotnické prostředky. Ústní vody parodontax jsou kosmetické přípravky.
V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com.

Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK.

©2020 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

Datum vypracování materiálu: 06 2020

ProMotion code: PM-CZ-PAD-20-0003

Reklama