"Matka“ Harryho Pottera se chystá na návštěvu České republiky. Nevím, zda bude také podepisovat své knihy, ale hlavním důvodem je inspekce psychiatrických léčeben a sociálních ústavů pro děti. Přede dvěma lety rozpoutala diskusi mezi veřejností o potřebnosti klecových lůžek.

Mimochodem, klecová lůžka se u nás téměř nevyskytují – jedná se především o lůžka síťová. Diskuse se neminula účinkem. Loni byl přijat zákon omezující jejich používání. Je přesně dáno, za jakých okolností je může personál těchto ústavů používat. O každém umístění pacienta do síťového lůžka musí být vedeny přesné záznamy, včetně doby pobytu. Povinně je o tom informován zákonný zástupce svěřence. Nejedná se totiž jen o děti, ale i o lidi dospělé či přestárlé trpící mentálními chorobami. „Lůžka se používají, jen když hrozí, že člověk sobě nebo jiným ublíží,“ tvrdí mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Kocová. „Navíc jsme zřídili komisi, která používání lůžek kontroluje - zda je oprávněné. A nezjistili jsme žádné zneužívání.“

Paní Joanne K. Rowlingovou ale zajímají především děti. Způsobila to fotografie malého Vaška z psychiatrické léčebny v Rábech, která byla otištěna na přední straně nedělních Sunday Times. Novinář Justin Spark v článku uváděl, že chlapec žil ve sklepě instituce v Rábech, v místě, které je podle něj horší než Orwellova mučírna z románu 1984. „Byla to nejstrašnější věc, jakou jsem v životě četla. Další den jsem ho padesátkrát okopírovala a začala psát dopisy.. Pocítila jsem k tomu obrázku okamžitý a instinktivní odpor, už jsem tu stránku skoro otočila, když jsem se za sebe hluboce zastyděla. Říkala jsem si, s tím musíš něco dělat.“ (J. K. R.) Nyní se tedy přijede přesvědčit, jak to u nás opravdu vypadá.

Názory odborníků se různí. Ředitel psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích Ivan David uvádí: „Kdybychom se měli klecových lůžek zbavit, pak musíme přijmout desítky silných mužů, kteří budou držet agresivní pacienty s idiocií a debilitou. Je zvláštní, že paní Rowlingové nevadí, že je v jiných zemích zklidňují sedativy nebo že se kurtují k lůžku tak silně, že se nemohou ani hnout, ani podrbat. K těmto věcem by se měli vyjadřovat jen odborníci, kteří vědí, o co jde.“

Josef Kubinyi, lékař, poslanec za ČSSD a bývalý ministr zdravotnictví oponuje: „Je to jednoduché, dát pacienta do klece. Jenže spíš jde o lpění na tom, na co byl léta personál zvyklý, bez ohledu na to, jestli je to dobré pro lidi. Jde jen o pohodlnost.“ Jeho ministerský zákaz používání lůžek dlouho nevydržel, řada odborníků je proti. Poukazují na to, že personál léčeben a ústavů by pak začal o to víc používat pro zklidnění pacientů sedativa.

 

A Vašek? V síťovém lůžku dál odpočívá. „Každý den po obědě jako děti v mateřské škole,“ říká ředitel ústavu J. Slezák. „Kromě této doby Vašek v ochranném lůžku spí a v průběhu dne v něm tráví dobu, kdy se mu vychovatelky nemohou věnovat.“ Chlapec nemůže říci, jak se cítí, nemluví, vydává jen skřeky a ječivé zvuky. Podle lékařů malý Vašek trpí hlubokou mentální retardací, dětskou mozkovou obrnou s podezřením na autistické rysy.

Trpívá výbuchy vzteku, při kterých se může lehce zranit, takže nemůže zůstat bez dozoru. Spisovatelčina kritika mu je dodnes nepříjemná: „Když jsme se jí snažili věc vysvětlit a předat jí naše stanovisko, dala od toho ruce pryč. Izolovat postižené ve zvláštní místnosti, tak jak to tehdy Angličané doporučovali, je dnes postaveno zákonem na stejnou úroveň jako klecová lůžka,“ uvedl ředitel Slezák.

Nevím, zda paní Rowlingová dosáhne dalších změn, ani nemůžu odborně soudit, zda lůžka ano, či ne. Osobně si myslím, že síťová lůžka jsou potřebná. I když v nich člověk nevypadá nejlépe. Ale je snad lepší pohled na pacienta přikurtovaného nebo utlumeného léky tak, že nevnímá okolí? Pouta a léky, nebo lůžko?

Paní Rowlingová, pokud vás tolik zajímá osud dětí, zkuste přesvědčit české úřady o obrovském počtu dětí v dětských domovech, kde jsou zbytečně. Jen proto, aby stát nemusel děti dávat do pěstounské péče neziskových organizací, kde by děti neměl „pod kontrolou“. Tyto děti Vaši pomoc opravdu potřebují.

Souhlasíte s používáním síťových lůžek?
Pokud ne, jaká by byla lepší alternativa?
Myslíte, že by vás jako "prostého" občana pustili na inspekci takového ústavu?
Zastáváte názor, "ať se Rowlingová stará o ústavy doma, ve Velké Británii"?

zdroje: www.idnes.cz
           www.cro.cz
           www.aktualne.cz

Reklama