Máte toho dost? Věčného, nikdy nekončícího kolotoče kolem domácnosti? Věnujete večery a víkendy údržbě bytu, prádla atd. a na vlastní koníčky a záliby vám nezbývá čas?

Dospěla jste k rozhodnutí, že to vyzkoušíte a najdete si nějakou šikovnou a pečlivou paní, která by z vašich beder alespoň částečně sejmula břímě domácích prací?

Pokud ano, třeba vám pomůže rozhovor s paní Ivanou Matějů, která spravuje úklidovou agenturu Služby v domácnosti.

 

 

Co musejí vaše zaměstnankyně splňovat, aby mohly pracovat jako pomocnice v domácnosti?

 

Naše pracovnice (hospodyně nebo pomocnice v domácnosti) procházejí klasickým výběrovým řízením, tj. nejdříve ústním pohovorem a poté v případě našeho zájmu psychologickými testy. Nemáme žádné požadavky na vzdělání nebo vyučení. Pokud se rozhodneme některou ze zájemkyň zaměstnat, čeká je zapracování – nejdříve úklidy kanceláří, jednorázové úklidy nebo zástupy za naše pracovnice na dovolené a  potom teprve přidělení prvního klienta. Z uklízení a žehlení je zkoušíme pouze teoreticky, tj. stylem: jak byste si poradila s…, jak obvykle čistíte…, jakým způsobem rozžehlujete rukávy…, atd. Mezi našimi pracovnicemi je asi 30 % mladších důchodkyň a zbylé pracovnice jsou paní všech věkových kategorií, od maminek po mateřské až po zkušené paní středního věku. Naše každodenní práce je vlastně práce s lidmi a je pro nás výhrou, když se nám podaří mezi naše zaměstnance získat paní, která má všechny vlastnosti, které pomocnice má mít  – tj. je nejen pečlivá a pracovitá, ale i její osobní vlastnosti odpovídají tomu, že vykonává práci, která je službou se vším všudy – musí být komunikativní, přizpůsobivá, ochotná, mít ráda lidi, zároveň diskrétní a spolehlivá. Věřte mi, že není snadné takové paní pro tuto práci sehnat.

 

 

Jaké je zajištění pro případ nějaké nehody či pracovního úrazu?

 

Naše agentura má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, která se může v domácnosti přihodit při úklidu, žehlení, atd., a na pojištění pracovního úrazu pamatuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu.

 


Jak je možné dohodnout častost návštěv?

 

Nejčastější požadavek ze strany klientů na  frekvenci úklidu  je 1x týdně. Podle mého názoru je to pro základní úklid, případně i se žehlením postačující. Pokud se chcete zbavit starostí o práci v domácnosti úplně, můžeme  převzít maximum činností spojených s provozem domácnosti - praní, mytí nádobí, pochůzky do čistírny, nákupy, příprava jídla a samozřejmě žehlení a úklid  - potom chodí hospodyně do domácnosti 2x-3x týdně.

 


Jak probíhá první setkání a ujasnění vzájemných povinností?

 

My vždycky zájemcům o naši službu navrhujeme první kontaktní schůzku u nich v domácnosti. I když je samozřejmě uvítáme rádi v naší kanceláří, dáváme přednost návštěvě v jejich domácnosti ještě před tím, než si u nás službu objednají – snažíme se tak zjistit nejen jejich představu o tom, jak má takový úklid u nich vypadat, ale i jejich priority ohledně této služby. Společně dohodneme také časovou náročnost podle požadovaných služeb.  Zároveň jim předložíme návrh smlouvy  včetně rozpisu prací a snažíme si současně udělat představu o paní, která by k nim mohla  pravidelně docházet. Potom nastává jedna z nejtěžších fází naší práce - vybrat pro konkrétního klienta konkrétní osobu, která by se dle našeho názoru pro něj hodila – tak, aby si s ní rozuměl nejen co do kvality poskytovaných prací, ale i lidsky.

 


Jaké domácí práce můžeme požadovat? Doporučujte nechávat paní na úklid třeba klíče od bytu?
 

 

Nejčastěji je klienty využíván úklid a žehlení, jinak můžeme nabídnout snad vše, co souvisí s péčí o domácnost. Rozhodnutí, zda předat klíče od bytu, necháváme zcela na klientech. Klíče předávají agentuře, která za ně zodpovídá. Samozřejmě je pro každého klienta (ale i pro paní hospodyni) příjemnější, když  se zbaví starosti o úklid bytu úplně a nemusí svůj denní režim přizpůsobovat době příchodu a odchodu hospodyně. Jsou domácnosti, kde je naopak předávání klíčů zbytečné – např. pokud má klient v místě bydliště i sídlo podnikání nebo je paní v domácnosti. Na druhou stranu někteří klienti rádi využijí toho, že od jejich domácnosti má paní hospodyně klíče a může tedy i při klientově dlouhodobé nepřítomnosti zalévat květiny nebo i dohlédnout na opraváře či instalatéra.

 

 

Většina žen, které o paní na úklid uvažují, má třeba jisté zábrany. Je nutné, aby byl před první návštěvou byt uklizený? 

 

Pokud k Vám jde paní na úklid, samozřejmě počítá s tím, že byt nebude před jejím

příchodem uklizený, že to je přece její práce. Je někdy zajímavé pozorovat, že cizinci nebo domácnosti, které jsou již na tuto službu zvyklé, absolutně neřeší, jestli před příchodem paní na úklid ještě rychle vygruntovat – vždyť od toho si paní pořizují – že nemají na úklid čas. U nás ještě někdy přetrvává taková ta představa, že všechno musíme zvládnout vlastními silami, ale vždyť auto už taky nemyjeme sami, ale jezdíme s ním do myčky, to samé s opravou televize nebo vymalováním bytu.

 

 

Co má klient udělat v případě, že je s prací paní na úklid nespokojený?

  

S klienty zůstáváme i nadále v kontaktu – zjišťujeme, jak jsou s prací jejich paní  na úklid spokojeni, jsme rádi, když nás i sami kontaktují v případě, že mají připomínky – vždycky je lepší klient, který si stěžuje a chce situaci řešit, než klient, který beze slova vypoví smlouvu a my nevíme, kde byl problém a můžeme se jenom dohadovat o příčině ukončení spolupráce. Takže my vždycky klientům zdůrazňujeme – nebojte se ozvat při jakýchkoliv připomínkách, nebojte se žádat výměnu vaší hospodyně.

 

 

Jakým způsobem probíhá platba za provedený úklid a jaké jsou cenové relace?

 

Při  využití služby alespoň 1x týdně je cena 120,-Kč za hodinu. Pravidelný úklid průměrného bytu 3+1 stojí naše klienty 360,-Kč (120,-Kč/hodinu) , tj. při frekvenci 1x týdně je to 1 440,-Kč měsíčně. Znamená to, že klienti mají vyluxováno, utřený prach, vytřené podlahy, čistou koupelnu a WC, umytou kuchyň a někdy i vyžehlené prádlo. Myslím si, že je to částka, kterou lze z rodinného rozpočtu obětovat, a že časová úspora, získaný klid a pohoda je mnohem cennější.

 

Jaké ženy jsou vašimi nejčastějšími klienty?

 

Struktura lidí, kteří využívají našich služeb, je velice široká. Lze říci, že asi největší část klientů tvoří domácnosti, kde žena má náročné povolání (lékařky, právničky, podnikatelky) a vysilující a nikdy nekončící práci kolem domácnosti prostě už nestíhá. Další početnou  skupinou našich klientů jsou mladí svobodní  pánové nebo ženy, kteří se plně věnují  svému povolání, a já jsem ráda, že zůstáváme součástí jejich života i poté, co se ožení nebo vdají a případně se rodina rozroste o potomky. Určitě je v poslední době znatelný trend, kdy stále více lidí zařazuje využití služeb pomocnice v domácnosti mezi samozřejmost - jsou to zejména mladší lidé, kteří dokáží ocenit velkou úsporu volného času. Mezi našimi klienty jsou dokonce i dvě domácnosti důchodců, kterým zajišťujeme základní úklid a nákup. Rozhodně již není využívání této služby jen záležitostí lidí z nejvyšší příjmové skupiny.

 

 

 

 

Reklama