Panenský Týnec je staré městečko založené pány z hradu Žerotína ve 13. století. Z této doby pochází také nedostavěný mohutný gotický chrám, jehož údajné pozitivní účinky na psychiku člověka lákají mnohé turisty.

Panenský Týnec ležící na dříve významné Královské cestě (Via Regia) z Prahy do Lipska byl podle archeologických nálezů osídlen již v době bronzové. Přilehlý klášter, kde se přes pět set let zdržovaly jeptišky, byl založen ve 13. století majiteli panství.

Zvonice s barokními prvky, která přiléhá k chrámu, byla vystavěna mnohem později a s chrámem nemá nic společného.

Týnec

Duše Jaroslava Plichty hlídá chrám

Staviteli chrámu, Jaroslavu Plichtovi ze Žerotína, se bohužel nepoštěstilo chrám dokončit, padl v bitvě a nikdo další už se nejal stavbu dokončit. Tvrdí se, že duše pana Plichty ze Žerotína lpí na této stavbě dodnes a dokáže odradit každého, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného.

Týnec2 Týnec3

Prostor chrámu je velice působivý a tvrdí se, že pobyt v tomto místě dokáže člověka naplnit pozitivní a uzdravující energií. O tom, že v pozitivní účinky chrámu věří mnoho lidí, jsme se přesvědčili na vlastní kůži. Na několika místech chrámu postávali v naprosté tichosti lidé se zavřenýma očima a dlaněmi vzhůru, postávající dvojice se držely za ruce a v poklidu se snažily vstřebat léčivou energii tohoto místa.

Léčivé účinky místa

Psychotronik Stanislav Brázda i Olga Krumlovská se shodují, že zbytky kostela mají velmi silné, až léčivé účinky. Pobyt zde doporučují lidem trpícími maniodepresí, sklony k sebevraždě nebo jinými psychickými problémy, stejně jako lidem po úrazu hlavy. Stačí usednout v klidu pokud možno do středu stavby a nechat ubíhat myšlenky, kam se jim zlíbí, nebo přímo meditovat.

Týnec4

Musím uznat, že toto místo má své kouzlo a vzbuzuje respekt. O pozitivních účincích se ale musí každý přesvědčit sám.

Poznat atmosféru chrámu v Panenském Týnci stojí za to. Pokud se sem vydáte, nenechte si ujít návštěvu nedalekého skanzenu v Třebízi.

Nedaleko města Slaný se nachází i největší menhir Kamenný pastýř, 3,5 metru vysoký pískovcový kámen, na jehož místě je údajně koncentrovaná jakási podzemní energie.

Kudy tam

Do Panenského Týnce se nejlépe dostanete autem po silnici č. 7, vedoucí ze Slaného do Loun.

Mapu zobrazíte kliknutím na obrázek.

mapa Týnec

 

Reklama