cl.jpg
Foto: Shutterstock

Průzkum realizovala společnost OnePoll pro výrobce plenek. Cílem bylo zjistit, jak se rodiče ve vztahu ke svým dětem v průběhu roku 2020 změnili. A rozhodně to nebyly změny k horšímu.

72 % dotázaných uvedlo, že z nich pandemie covid-19 udělala soucitnější, chápavější a tolerantnější rodiče. Více se svým dětem věnovali, což se projevilo například tím, že jim déle četli. V souvislosti s výchovou uváděli snahu vštípit svým dětem lepší hodnoty a celkovou morálku, například tím, že dávali více peněz charitativním organizacím na pomoc potřebným (47 %). Řada rodičů (44 %) ve výzkumu také uvedla, že přestali mít přehnaná očekávání týkající se vzdělání svých dětí a přestali tolik tlačit na perfektní výsledky ve škole.

Základním poselstvím výzkumu bylo, že rodiče (73 %) využili rok 2020 k uspořádání priorit. Uvědomili si, že nejdůležitější je trávit čas s dětmi a začali si užívat i běžné okamžiky.

Zdroj: Millennial Parents Research

Reklama