Postávají na zastávkách, ve vestibulech metra, na nádraží, před obchoďákem. V ruce brožurku či časopis, které vám zdarma nabízejí. Nenápadné ženy, muži zcela výjimečně. Anebo vás zpěvem o věčném Ježíši upoutá skupinka optimisticky vyhlížejících mladých lidí. Ale mějme se na pozoru! Řeč je o sektách a jejich přívržencích.

Co je vlastně sekta? Uzavřená skupina lidí, kteří fanaticky věří v to, co jim hlásá její vůdce. Některé mají místní působnost, jiné jsou mezinárodní. Většinou mívají nějaký náboženský základ, ale není to pravidlem. Skupina se klidně může semknout kolem „ufounů“ nebo „dokonalého využití mysli“.

Co je však všem sektám společné, je neustálé vymývání mozků řadových členů, jejich izolace od rodin a přátel a získání majetku. Sektám jde totiž i přes líbivé populistické řeči o moc a o peníze. Bohužel nejčastějšími rekruty těchto spolků jsou mladí přemýšliví lidé, často i vysokoškoláci. Mívají komplexy, neuspokojuje je současný styl života, a tak se snadno upnou k nějaké atraktivní ideji, která jim slibuje hory doly, a přitom snadno přehlédnou, že vlastně upadli do „otroctví“.

Taková sekta pak funguje jako časovaná bomba, protože ať už se jejímu vůdci vylíhne v hlavě cokoliv, od rituálních vražd k hromadným sebevraždám, členové jej slepě poslechnou, protože jsou k tomu vytrénovaní.

Varovné příznaky
Protože sektám dokáže podlehnout snad každý, kdo si není sám sebou jistý, může se stát, že i vaše dítě, které trápí problémy dospívání, nešťastné lásky či neúspěch ve škole, může u podobné skupinky najít útočiště. A jak poznáte, že se něco děje?

Zbystřit pozornost byste měli zejména když vaše dítě:

- náhle změní přátele a místo vrstevníků a spolužáků se začne stýkat s lidmi, jež neznáte

- opustí své dosavadní zájmy

- s chutí moralizuje a stále častěji mluví o konci světa

- tráví stále více času mimo domov, a to zejména o víkendech

- nahradí mladistvý šatník usedlými nebo orientálními oděvy

- pronikavě změní jídelníček

- začne používat novou slovní zásobu, které bez jeho výkladu nerozumíte

- vymění knížky a časopisy za pestré brožurky a knihy s podivnými názvy

Jak postupovat
Jen málo dospívajících má bez pomoci zvenčí dost síly ze sekty odejít. Pokud vše necháte být, anebo zkusíte zasáhnout silou, nejspíš o své dítě přijdete. Proto nepropadněte panice a jednejte opatrně. Zkuste si s dospívajícím rozvážně promluvit. Pokud s ním není řeč, poohlídněte se po odborné pomoci.

Existuje síť pedagogicko-psychologických poraden a krizových center. Buď vám poradí, nebo vás zkontaktují se specialisty na tuto problematiku. Nejlepším „očkováním“ proti sektám je pohodová rodinná atmosféra vzájemné důvěry a otevřenosti a životní příklad rodičů. Budou-li mít mladí pevnou půdu pod nohama, ani sekty je nezviklají.

Nenechte se ovlivnit sektofóbií

Problematice náboženských skupin nejrůznějšího charakteru se věnuji už od časů studií psychologie a religionistiky a za tu dobu jsem narazila na jeden zajímavý fenomén. Pod tlakem negativních zkušeností s některými výrazně manipulativními uskupeními vznikla ve společnosti jakási „sektofóbie“, vydatně podporována různými „deprogramátory“ a „sektobijci“, kteří se naneštěstí často označují za odborníky a nabízejí své služby, případně s patentem na pravdu, který si sami udělili, označují nejrůznější skupiny nálepkami „sekta“, „zhoubný kult“ či podobnými dramatickými termíny. O tom, že se sami často dopouštějí manipulace, raději pomlčme.

Nepanikařte
Pokud mluvíme o „sektách“ měli bychom si především uvědomit, že se jedná o pojem v dnešní době neurčitý, zabarvený spoustou falešných představ, a odborníky proto odmítaný. Co se samotných skupin týče, ty skutečně nebezpečné se na území ČR podle každoročních zpráv BIS prakticky nevyskytují.

Pozor na dianetiku
„Nebezpečné“ v tomto kontextu znamená nejen používající propracované techniky psychické manipulace, ale uchylující se i k fyzickému násilí. Za jedinou dlouhodobě rizikovou skupinu na území ČR bývají považováni takzvaní scientologové (Dianetické centrum) – právě kvůli propracovanosti používaných praktik a svým zakladatelem poměrně jasně definovanému cíli – vydělat.

Skupiny se vyvíjí
V případě ostatních skupina na území ČR lze mluvit spíše o manipulativních rysech, přičemž důraz na poslušnost, hierarchii, uzavřenost, očekávání blízkého konce světa, elitářství a podobné charakteristické prvky manipulativních skupin se často různí v oblastních organizacích a vyvíjejí se v čase – s příchodem většího množství věřících se obvykle „rozvolňují“. Naopak může dojít k tomu, že některá uskupení velkých církví začnou vykazovat manipulativní rysy – což je jev charakteristický například pro některé letniční sbory.

Takže pozor, když vaše dítě začne vykazovat některý z oněch „nebezpečných rysů“, které jsou uvedené v předchozí tabulce, může to také znamenat, že stárnete, nechápete, co právě „frčí“, a zkrátka zažíváte to, co prožívali třeba rodiče generace hippies.

Tak hlavně peace, sestry :)!
Ivana Kuglerová

Setkala jste se s příslušníky nějaké sekty? Přečetla jste si někdy některou z jejich brožur? Máte s příslušností k sektě osobní zkušenost? Jak před sektami chráníte svou rodinu?

Reklama