Chtěla bych svým článkem navázat na nedávnou sérii o šikaně. Když jsem si články pročítala, vzpomněla jsem si na učitele, který učí na základní škole v naší vesnici.

Říkejme mu, třeba, pan učitel Novák.

Pan učitel Novák učí matematiku a výpočetní techniku. Jeho odborné znalosti jsou, myslím, na výborné úrovni, ale tím jeho kvalifikace pro vzdělávání dětí končí.
Pan Novák nemá ambice, aby byl oblíbený učitel, aby se žáci do jeho hodin těšili a aby je co nejpoutavějším způsobem naučil látku.
Pan Novák má vyšší cíle, chce být ŘEDITEL. Bohužel, nebo spíš bohudík, se mu jeho sny zatím nesplnily.

Kdyby byla jedinou neřestí pana Nováka jeho touha po ředitelském křesle, nebyla by to zase taková tragédie.

Ale pan učitel Novák má ve své povaze něco mnohem, mnohem horšího. Pan učitel Novák se vyžívá v ponižování a šikanování svých žáků.
V dané třídě, kde učí, si vybere jednoho, či dva jedince, kteří u něj mají peklo. Své oběti si vybírá mezi dětmi, které jsou nějakým způsobem odlišné. Pokud je někdo tlustý, tenký, pomalejší, tišší, hlučnější nebo nejlépe přecitlivělý, může si být jistý, že panu učiteli Novákovi neujde.

Urážení a vysmívání je u pana Nováka na denním pořádku. Vím to, protože ani já jsem to s ním neměla lehké. Už si přesně nepamatuji, čím jsem si jeho zájem vysloužila, ale větu: „Aleno, ty jsi piksla!“ asi nezapomenu nikdy. V páté třídě to s mým sebevědomím značně zamávalo. Mám ale štěstí na rodiče, kteří, když jsem jim přišla domů s pláčem, rázně zakročili a na chování pana učitele si stěžovali u paní ředitelky. Ta jim tehdy přiznala, že takovýchto stížností na pana učitele Nováka řeší do roka několik. Pan učitel dostal nakázáno se mi omluvit. A víte co mi řekl? „Aleno, promiň, já UŽ si o tobě nemyslím, že jsi piksla…“.

O čtyři roky později nastoupil do školy můj brácha. Ve třetí třídě začal sbírat přívěsky na klíče, se kterými se chtěl pochlubit kamarádům, a tak je nosil připnuté na džínách. A pan učitel Novák jej potkal a říká mu: „René, ty jsi borec.“ Brácha se zapýřil a měl samozřejmě radost, že jej PAN UČITEL pochválil. Jenže ten vzápětí dodal: „…nebo spíše blbec!?!“. Určitě uhádnete, co se stalo. Brácha přišel ze školy s pláčem.
Moji rodiče, poučení z minula, nešli řešit problém do školy, ale došli si přímo za panem Novákem (bydlí pár domů od nás).
Co si tehdy pan učitel vyslechl, to nevím, jisté ale je, že naší rodině dal pokoj. Za čtyři roky po bráchovi nastoupila na místní základní školu sestra, která je trochu při těle, takže jsme se báli, že se stane znova terčem útoků pana Nováka, ale ten si po celou dobu, kdy sestra chodila do školy, nic nedovolil.

V současné době má pan Novák svou oblíbenou oběť v páté třídě. Syn naší kamarádky je velice citlivý a zvláštní kluk, se kterým se musí umět jednat. Pan učitel Novák je, bohužel, jeho třídní. Kluka, říkejme mu Honzík, pronásleduje, kde může. Když je zkoušený, tak ho před tabulí tak znervózní a vydeptá, že Honzík je z ucházejícího počtáře na propadnutí.

Když si rodiče přejí vidět jeho písemky, pan učitel je odmítne poslat. Honzíkův tatínek i maminka si s panem Novákem tykají, jsou zhruba stejného věku. A tak se jednou tatínek pořádně naštval a za panem učitelem si došel až domů. Tam mu pan učitel řekl, že se s ním nemá o čem bavit, protože ho Honzík nezajímá a rozhodl se, že ho raději bude ve třídě IGNOROVAT!!!

A tak to Honzíkovi rodiče šli řešit s panem ředitelem. Ten si je vyslechl, odděleně si vyslechl pana Nováka a závěr byl takový, že si Honzík vymýšlí, že pan učitel se k němu chová normálně a stížnost rodičů je neoprávněná…

Panu Novákovi všechny jeho urážky a šikanování procházejí. Divíte se? Já taky. Rodiče si houfně chodí stěžovat, nový pan ředitel o jeho chování ví, ale nic se neděje.
Co se tedy dá s takovýmhle panem učitelem Novákem dělat? A kolik takových Nováků učí naše děti???

Pokud se vaše dítě setká s takovýmto panem učitelem Šikanou, neváhejte a běžte si na něj stěžovat u ředitele školy. Stížnost musí být písemná a očekávejte také písemné vyjádření ředitele. Možná budete mít více štěstí než Honzíkovi rodiče a ředitel nebude dotyčného „Nováka“ tak bránit…  

           
Reklama