sektářství

Potkáváte je na zastávkách, v podchodech, ve vestibulu metra, na nádraží, před obchoďákem... V ruce brožurky nebo časopisy, které vám zdarma nabízejí. Trpělivě postávají, nevnucují se. Nenápadné ženy, muži zcela výjimečně. Anebo vás na ulici upoutá zpěvem o věčném Ježíši křepčící skupinka optimisticky naladěných mladých lidí.

Ale mějme se na pozoru! Řeč je o sektách a prapodivných „církevních“ společenstvích a o jejich přívržencích.

Co je sekta?

sektyUzavřená skupina lidí, kteří fanaticky věří v to, co jim hlásá její vůdce. Některé mají místní působnost, jiné jsou mezinárodní.

Většinou mívají nějaký náboženský základ, ale není to pravidlem. Skupina se klidně může semknout kolem „ufounů“ nebo „dokonalého využití mysli“.

Co je však všem sektám společné, je neustálé vymývání mozků řadových členů, jejich izolace od rodin a přátel a získání majetku. Sektám jde totiž i přes líbivé populistické řeči o moc a o peníze.

Bohužel nejčastějšími rekruty těchto spolků jsou mladí přemýšliví lidé, často i vysokoškoláci. Mívají komplexy, neuspokojuje je současný styl života, a tak se snadno upnou k nějaké atraktivní ideji, která jim slibuje hory doly, a přitom snadno přehlédnou, že vlastně upadli do „otroctví“.

Taková sekta pak funguje jako časovaná bomba, protože ať už se jejímu vůdci vylíhne v hlavě cokoliv, od rituálních vražd k hromadným sebevraždám, členové jej slepě poslechnou, protože jsou k tomu vytrénovaní.

Varovné příznaky

Protože sektám dokáže podlehnout snad každý, kdo si není sám sebou jistý, může se stát, že i vaše dítě, které trápí problémy dospívání, nešťastné lásky či neúspěch ve škole, může u podobné skupinky najít útočiště. A jak poznáte, že se něco děje?

Zbystřit pozornost byste měli zejména, když vaše dítě:

  • náhle změní přátele a místo vrstevníků a spolužáků se začne stýkat s lidmi, jež neznáte

  • opustí své dosavadní zájmy

  • s chutí moralizuje a stále častěji mluví o konci světa

  • tráví stále více času mimo domov, a to zejména o víkendech

  • nahradí mladistvý šatník usedlými nebo orientálními oděvy

  • pronikavě změní jídelníček

  • začne používat novou slovní zásobu, které bez jeho výkladu nerozumíte

  • vymění knížky a časopisy za pestré brožurky a knihy s podivnými názvy

Jak postupovat

"vymývání mozků"Jen málo dospívajících má bez pomoci zvenčí dost síly ze sekty odejít. Pokud vše necháte být, anebo zkusíte zasáhnout silou, nejspíš o své dítě přijdete.

Proto nepropadněte panice a jednejte opatrně. Zkuste si s dospívajícím potomkem rozvážně promluvit. Pokud s ním není řeč, poohlédněte se po odborné pomoci.

Existuje síť pedagogicko-psychologických poraden a krizových center. Buď vám poradí, nebo vás zkontaktují se specialisty na tuto problematiku.

Nejlepším „očkováním“ proti sektám je pohodová rodinná atmosféra vzájemné důvěry a otevřenosti a životní příklad rodičů. Budou-li mít mladí pevnou půdu pod nohama, ani sekty je nezviklají.

Setkala jste se s příslušníky nějaké sekty? Přečetla jste si někdy některou z jejich brožur? Máte s příslušností k sektě osobní zkušenost? Jak před sektami chráníte svou rodinu?

Reklama