Vápencové Pavlovské vrchy jsou největším bradlovým útesem na Moravě. Jsou z organogenních vápenců za druhohor.
Hlavní hřeben se táhne od Dolních Věstonic k Mikulovu.
Má několik výrazných částí – Dívčí hrady, které jsou přímo v Pavlově. Vyšším bodem, 550 m, je Děvín. Pavlovské vrchy končí nad Mikulovem Svatou horou, 363 m.

Celé území je vyhlášeno chráněným územím s unikátní květenou i brouky stepního charakteru. Mnohé druhy zde mají svoji nejsevernější hranici. Můžete se zde setkat i s muflony a kozorožci.

Všechny svahy obrácené ke slunci jsou porostlé vinicemi a okolí je plné vinných sklípků. Podnebí je teplé, příznivé pro letní rekreaci, oblačnost je nejmenší v republice. Kdysi byly na Pálavě četné povodně, které způsobovala Dyje. Byla vybudována soustava 3 novomlýnských nádrží. Pro zdejší kraj jsou charakteristické i lužní lesy. Je zde i velké množství rybníků. Největší jsou Lednické a Pohořelické – jsou to významné rezervace vodního ptactva.

Oblast byla osídlena již v nejstarší době.
Nálezy po lovcích mamutů jsou, včetně světoznámé Věstonické Venuše, v muzeu ve Věstonicích. Také pozůstatky opevněných osad z doby bronzové na Pavlovských vrších a zbytky římských vojenských táborů ze 2. stol. v Mušově. Hradiště, sídliště a pohřebiště z období Velkomoravské říše najdete na Pohansku a Znojemsku. Na obranu přemyslovského státu četná opevnění – např. Dívčí a Sirotčí hrady a Mikulov.

V roce 1938 bylo území připojeno k Německu.

Najdeme zde zajímavé zbytky lidové architektury – hliněný dům s arkádovými chodbami při dvorních průčelích – např. v Bulharech, Pavlově, Dolních Věstonicích.

VALTICE
Gotický hrad  je ze 13. století, přestavěný na renesanční a později barokní zámek.
Dnešní podoba je z let 1643-1730.
Zámecký park má 32 ha a je krásně upravený.
Od 14. století patřilo panství Lichtenštejnům. Poslední majitelé utekli před Hitlerem. Vzhledem k tomu, že Němci vyhlásili majetek za opuštěný, arizovali ho. To vedlo po válce ke konfiskaci ve prospěch státu.

Ve Valticích je dlouhá vinařská tradice.
Pod zámkem je Zámecký sklep a nedaleko Křížový – chodby jsou dlouhé 90 a 135 m. Produkují se zde špičková vína.
Nedaleko jsou dva velké rybníky Hlohovecký a Prostřední, kde je rezervace vodního ptactva.

www.radnice-valtice.cz
zámek je otevřený:
duben, září, říjen So + Ne: 9-12 hodin a  13-16 hodin
květen-srpen: 8-12 hodin a 13-17 hodin
//zena-in.cz/plaintext.asp?id=8544  

Reklama