Pro ženy kolem padesáti let, které nemohou sehnat práci připravila organizace ProFem bezplatný kurz. Cílem této aktivity má být posílení jejich sebevědomí a získání nových dovedností, mezi které patří práce s počítačem a internetem, daňová a živnostenská problematika, plánování či řízení. V rámci kurzu, který se koná každý všední den dopoledne v prostorách sdružení proFem na pražském Smíchově, funguje také psychologicko-právní poradna.

Kurz odstartoval před necelými dvěma týdny a bude trvat dva měsíce. Následovat má další, taktéž dvouměsíční. „Máme perfektní lektorky, které jsou opravdovými odbornicemi. Věřím, že je možné se tady něco potřebného naučit. A to i pro ženy v mých letech, kterým je skoro šedesát,“ řekla gitĚ paní Jiřina, jedna z účastnic.

Vedle hodin, v nichž se čtrnáct žen učí IT dovednostem, si velmi chválí také čas věnovaný společenskému chování. „Zrovna dnes tady byla vizážistka, která nám radila, jak uzpůsobit náš vzhled. To je při hledání práce hodně důležité. Když jsme s ním spokojené, dodává nám tolik potřebné sebevědomí,“ dodala Jiřina.

Podle jejích slov jde o to, aby si ženy uvědomily, co vlastně chtějí a kým jsou. Proto jim psycholožky říkají, jak se chovat v různých situacích, včetně pracovních pohovorů. Základní dovednosti, které se v kurzu snaží nabýt, vyžadují po potenciálních administrativních pracovnicích všichni zaměstnavatelé a zaměstnavatelky.

Jiřina je bez práce již několik let – předtím celý život pracovala převážně v médiích. „Že žena v mém věku nemůže téměř sehnat práci, to není pustá fráze. Zažívám to na vlastní kůži, což bych nikomu nepřála,“ sdělila gitĚ. O to složitější je to podle ní tehdy, když se ženy bojí, nejsou si sebou jisté a je to na nich znát.

Dva týdny jsou krátkou dobou na to, aby se projevily hmatatelné výsledky. Že jsou ženy s průběhem kurzu spokojeny už krátce po jeho začátku, dokládá ale především to, že do něj zatím všechny poctivě docházejí a aktivně se zapojují do výuky.

Lektorky si jejich počínání velmi chválí, protože chtějí u žen probudit právě zájem a aktivitu. Velký zájem zaznamenaly i o druhý běh kurzu, který začne v listopadu. Už dnes je plný a zájemkyně se stále hlásí.

ProFem pořádá i další kurzy. Přihlásit se mohou například nezaměstnané ženy nebo rodiče na mateřské dovolené.

Ukázka z obsahu kurzu pro nezaměstnané ženy:
Naučíme Vás:

pracovat s PC: programy word (texty), excel (tabulky), vyhledávání v internetu se zvláštním zřetelem k vyhledávání pracovních příležitostí, používat vlastní  e-mail a  k němu se vážící program outlook

ve skupině vás bude maxinálně 14 a každá má k dispozici vlastní notebook, nehrozí tedy, že by vám výuka "utekla"

dostanete navíc na začátku kurzu výukové materiály, podle nichž si můžete probíranou látku buď prohloubit, nebo procvičit

dále se naučíte efektivně komunikovat

vystupovat u přijímacího pohovoru (i do personální agentury)

poznat sama sebe ve vztahu k trhu práce

přijímat ocenění i kritiku

účetnické minimum

plánovat náročnější projekty tak, aby byly hotové včas a v rámci daného rozpočtu

umět se nalíčit a upravit podle vašeho typu

orientovat se v pracovním právu a v tom, co si k vám zaměstnavatel může dovolit a co už ne

a mnoho dalších dovedností, které žena využije, když si hledá práci

Kurzy jsou zcela bezplatné, výukové materiály také, avšak trváme na dodržování min. 80% docházky.


 Zdroj: www.ta-gita.cz, Pro Fem, Econnet

Využila byste některý z nabízených kurzů? Jaký kurz by nejvíce vyhovoval Vám osobně? Máte pocit, že vyučované dovednosti jsou přesně to, co je potřeba?

 

Soutěž 13.9.07:

Reklama