Je některý z vašich rodičů či příbuzných hospitalizovaný v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN)? Raději bedlivě zkontrolujte péči, jaká se mu v zařízení dostává. Vašim nejbližším tu totiž často schází patřičná péče.

Pacienti v léčebnách pro dlouhodobě nemocné nemají „na růžích ustláno“. Zůstávají bez jídla a pití nebo nemají možnost přivolat si personál. Odhalil to redaktor Mladé fronty Dnes, který se nechal zaměstnat jako sanitář na oddělení LDN v Mladé Boleslavi.

Péče o seniory je nedostatečná
V mladoboleslavské LDN například zůstala jedna pacientka bez oběda, v několika případech klienti nedosáhli na hlásič, kterým se přivolává personál. V dokumentaci také chyběly informace o příjmu tekutin.

Staniční sestra tvrzení novináře odmítá. „Kdyby opravdu nebyli pacienti napájeni, zjistil by při vizitě lékař, že jsou dehydratovaní. A k něčemu takovému nedošlo,“ odmítá pochybení staniční sestra Mojmíra Heřmanová.

Situace se změnila po vlně zájmu ze strany médií, která se spustila před pěti měsíci. Hlavní problém ale zůstává: kvůli malým platům trvá akutní nedostatek zkušeného personálu a práce v LDN obecně není zrovna lákavá. Přitom na přístupu konkrétních zdravotníků záleží nejvíc.

Kvůli nezájmu kvalifikovaného personálu o práci v léčebnách pro seniory také přicházejí často pacienti o možnost rehabilitace.

 
Umístili byste někdy své rodiče v domově důchodců? Vy sami byste v nich skončit nechtěli? Zajistili byste rodičům či příbuzným odbornou soukromou péči doma, nebo věříte LDN?

Reklama