Studie bude probíhat ve čtyřech centrech v České republice. Další čtyři centra budou otevřena v následujících měsících.bazaliom

Již ve čtyřech centrech v České republice se testuje nový lék určený pro pacienty s lokálně pokročilým či metastazujícím bazaliomem. Klinické hodnocení fáze II se zaměřuje především na bezpečnost testovaného léku. Do studie mohou být zařazeni nemocní, kterým je nejméně 18 let, mají histologicky potvrzenou diagnózu lokálně pokročilého nebo metastazujícího bazaliomu a v minulosti podstoupili radioterapii, po níž došlo k návratu onemocnění. Nový testovaný lék je v rámci klinického hodnocení dostupný pro všechny zařazené pacienty zdarma.

Bazaliom je nejčastější kožní nádor, vzniká ze struktur nejpovrchnější kožní vrstvy-epidermis, a obvykle postihuje starší osoby. Jedná se o nádor, který se chová agresivně v místě svého vzniku, ale extrémně vzácně metastazuje. Nejčastěji se vyskytuje na místech opakovaně vystavovaných slunečnímu záření, nejvíce na hlavě a krku (80 % všech případů). Bazaliom většinou začíná jako rostoucí, někdy hrbolatý tuhý uzlík na kůži, který má barvu kůže a v jeho okolí lze pozorovat rozšířené cévky. Postupně dochází k propadnutí středu nádoru a vzniku nerovných a vyvýšených okrajů. Střed často zvředovatí, přičemž celý útvar bývá nebolestivý. Nádor se může šířit plošně do okolí nebo do hloubky. V takovém případě hrozí postižení a ničení hlubších struktur - svalů, kostí a chrupavek.

bazaliomPřestože bazaliom patří mezi nejčastější nádory, tak jeho terapii byla zatím věnována jenom malá pozornost. Drtivá většina nemocných je vyléčena chirurgickým odstraněním nádoru. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie (léčba ozařováním), kryoterapie (léčba zmražením) či fotodynamická terapie.
U malého zlomku případů však současné možnosti léčby nevedou k vyléčení a bazaliom se vyvine do pokročilého stádia. Lokálně pokročilé stádium může způsobit významné zničení a znetvoření okolních tkání. V extrémně vzácných případech může onemocnění dojít do metastatického stádia, které přímo ohrožuje život nemocného. Nový testovaný lék je nadějí právě pro pacienty s bazaliomem v pokročilém stádiu.

 

Klinické hodnocení probíhá v současné době v těchto klinických centrech:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Dermatovenerologická klinika Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

Fakultní nemocnice Ostrava
Kožní oddělení
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Thomayerova Nemocnice
Onkologická klinika
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

FN Hradec Králové,
Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581
500 05, Hradec Králové MUDr. Eugen Kubala

V nadcházejících měsících by měla být studie zahájena rovněž v následujících klinických centrech:

Fakultní nemocnice v Motole Radioterapeuticko-onkologické oddělení
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD.

Fakultní nemocnice Olomouc
Onkologická klinika
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

VFN v Praze
Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 499/2
128 00 Praha 2
MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Kožní oddělení
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
MUDr. Jiří Horažďovský

Reklama